O školi

Naša međunarodna online škola Bingo poziva decu i tinejdžere iz svih delova sveta da uče sa nama. Osim što nudimo širok izbor stranih jezika i drugih predmeta, posebno se fokusiramo na podučavanje biligvalne dece.

Metodologija podučavanja drugog jezika za bilingvalnu decu i tinejdžere potpuno je drugačija od metodologije podučavanja stranog jezika za decu i tinejdžere koji nisu bilingvalni. Razlog je to što izbalansirani dvojezični govornici dobro govore oba izvorna jezika (što u ovom slučaju znači da nijedan od dva jezika ne može da se smatra stranim). Međutim, njihov nivo znanja jezika ne može da se poredi sa nivoom znanja jezika koji poseduju njihovi jednojezični vršnjaci za koje je taj jezik njihov prvi (izvorni) jezik. Nema sumnje da je glavni problem to što dvojezična deca i tinejdžeri propuštaju socijalne aspekte na jednom jeziku, dok se obrazuju na drugom. Ovo je isključiv razlog zašto je njihov rečnik ograničen na svakodnevnu upotrebu, dok najviše ispašta sposobnost pisanog izražavanja. Lekcije jezika za bilingvalne govornike imaju za cilj da prošire rečnik govornika u različitim poljima, popunjavajući moguće jezičke nedostatke, dok se istovremeno obraća značajna pažnja na lingvističke i kulturološke komponente, koje uključuju kulturološke elemente zemlje u kojoj se drugi jezik dvojezičnih govornika priča. Kulturološki elementi podrazumevaju predmete i objekte, geografiju, istoriju, književnost i lokalnu umetnost zemlje. Neophodno je razumeti da je motivacija ključ za dvojezične govornike da usvoje svoj drugi izvorni jezik. Dvojezični govornici često gube motivaciju za svoj jezik i kulturu, zato što žive u okruženju u kojem se njihov drugi izvorni jezik ne govori. Lekcije jezika za bilingvalnu decu imaju za cilj da održe motivaciju za jezik i kulturu kroz promociju interkulturalne komunikacije, te kroz negovanje interesovanja i hobija dece i tinejdžera.

Online škola Bingo je prijateljski nastrojen kolektiv iskusnih stručnjaka obrazovanih u polju pedagogije, koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu s decom, kako online tako i offline. Naši nastavnici kreiraju posebne materijale za bilingvalnu decu koja žele da prošire vokabular, usavrše akcenat, popune leksičke i gramatičke nedostatke, kao i da ostanu motivisana uz naše časove lingvističkih studija kulture i interkulturalne komunikacije.

Lekcije iz nekoliko predmeta koje se predaju na različitim jezicima mogu da pomognu đacima da prošire i aktiviraju leksički fond, da ostanu motivisani dok uče jezik, budući da se tada fokusiramo na interesovanja i hobije dece, bilo da je reč o dvojezičnoj deci ili jednojezičnoj deci koja uče strane jezike.

Bingo je ogranak međunarodne online škole stranih jezika po imenu Language Life, koja je jedan od svetskih lidera u polju online obrazovanja za odrasle i decu koji uče strane jezike. Verujemo da moderne tehnologije imaju važnu ulogu pri učenju jezika! Naše lekcije pružaju obrazovanje visokog kvaliteta po razumnim cenama.

U našoj školi, stalno organizujemo nove i zanimljive kurseve za decu koja poseduju različite nivoe znanja različitih jezika. Uvek nastojimo da ispunimo ciljeve i potrebe naših đaka i njihovih roditelja. Pored toga, pripremamo posebne kurseve i zasebne lekcije, kako bismo udovoljili individualnim interesovanjima polaznika.

Naši kursevi oslanjaju se na savremene metode predavanja i uključuju poslednje tehnologije, kao i audio/video izvore. Opremanje đaka veštinama i motivacijom neophodnim za samostalno učenje jedan je od naših primarnih ciljeva.

Prihvatamo đake od 7 do 17 godina. Za slučaj da se Vaše dete ne uklapa u navedeni vršnjački spektar, još uvek se može dogoditi da bude prihvaćeno, ukoliko nastavnik ili nastavnica tako odluče.

Aplicirati