O škole

Naše mezinárodní online škola Bingo zve ke studiu děti a mládež z celého světa. Kromě široké nabídky cizích jazyků a dalších vzdělávacích předmětů klademe zvláštní důraz na výuku dvojjazyčných dětí.

Metodika výuky druhého jazyka pro bilingvní děti a mládež je zcela odlišná od metodiky výuky cizích jazyků pro nedvojjazyčné děti a mládež. Důvodem je skutečnost, že bilingvní žáci mluví většinou dobře oběma svými mateřskými jazyky (které v tomto případě nemůžeme považovat za cizí jazyky). Jejich úroveň však nelze srovnávat s úrovní jejich jednojazyčných vrstevníků, pro které je tento jazyk rodným jazykem. Hlavní problém spočívá v tom, že bilingvní děti a dospívající postrádají sociální síť v daném jazyce, a navíc se vzdělávají v jiném jazyce. Právě proto je jejich slovní zásoba omezená na každodenní použití a nejvíce trpí jejich dovednosti psaní. Cílem jazykových kurzů pro bilingvisty je rozšířit jejich slovní zásobu v různých oblastech, doplnit případné mezery a věnovat náležitou pozornost jazykovým a kulturním složkám, které zahrnují prvky kultury země, kde se mluví druhým jazykem bilingvistů. Mezi nimi najdeme reálie, zeměpis, historii, literaturu a umění dané země. Je třeba si také uvědomit, že hlavním prvkem pro osvojení si druhého mateřského jazyka bilingvisty je motivace. Bilingvisté často ztrácejí motivaci ke studiu jazyka a kultury, protože se nacházejí v prostředí, kde se jejich druhým rodným jazykem nemluví. Cílem jazykových kurzů pro bilingvisty je udržet jejich motivaci k jazyku a kultuře, podpořit mezikulturní komunikaci a podpořit zájmy a záliby dětí a dospívajících.

Online škola Bingo je přátelský kolektiv zkušených profesionálních učitelů s pedagogickým vzděláním a bohatými zkušenostmi s prací s dětmi online i offline. Naši učitelé vytvářejí materiály speciálně pro bilingvní děti, aby jim rozšířili slovní zásobu, opravili přízvuk, doplnili mezery ve slovní zásobě a gramatice a udržovali motivaci v hodinách jazykových a kulturních studií a mezikulturní komunikace.
Hodiny několika předmětů vyučovaných v různých jazycích mohou pomoci rozšířit a aktivizovat slovní zásobu a udržet vysokou motivaci při studiu jazyka, protože v tomto případě se zaměřujeme na zájmy a záliby dětí, a to jak bilingvních, tak těch, které se učí jazyky jako cizí jazyk.

Bingo je pobočkou mezinárodní online školy cizích jazyků Language Life, která patří ke světové špičce v oblasti online výuky pro dospělé a děti učící se cizí jazyky. Věříme, že moderní technologie hrají při studiu jazyků důležitou roli! Naše lekce poskytují vysoce kvalitní výuku za rozumnou cenu.

V naší škole pořádáme stále nové a zajímavé kurzy pro děti s různou úrovní znalosti mnoha jazyků. Vždy se snažíme vyjít vstříc cílům a potřebám našich studentů a jejich rodičů. Kromě toho připravujeme speciální kurzy a samostatné lekce podle individuálních zájmů.
Naše kurzy se vyznačují moderními výukovými metodami, které zahrnují nejnovější technologie a audio/video zdroje. Vybavit studenta dovednostmi a motivací potřebnou pro samostatné studium je jedním z našich hlavních cílů.

Přijímáme studenty ve věku od 7 do 17 let. Pokud do tohoto rozmezí nespadáte a chcete se přihlásit, vaše dítě může být i v takové případě přijato na základě rozhodnutí učitele.

Apply