Σχετικά με το Σχολείο

Το διεθνές διαδικτυακό μας σχολείο Bingo προσκαλεί παιδιά κι εφήβους απ’ όλον τον κόσμο να μελετούν μαζί μας. Εκτός του ότι προσφέρουμε μια τεράστια ποικιλία ξένων γλωσσών κι άλλων εκπαιδευτικών μαθημάτων, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην διδασκαλία δίγλωσσων παιδιών.

Η διδακτική μεθοδολογία της δεύτερης γλώσσας σε δίγλωσσα παιδιά κι εφήβους είναι εντελώς διαφορετική από τη διδακτική μεθοδολογία της ξένης γλώσσας σε μη δίγλωσσα παιδιά κι εφήβους. Ο λόγος είναι διότι οι δίγλωσσοι που έχουν μια γλωσσική ισορροπία μπορούν να μιλούν καλά και τις δύο μητρικές τους γλώσσες (τις οποίες δεν μπορούμε να τις θεωρήσουμε ως ξένες γλώσσες σε αυτήν την περίπτωση). Παρ’ όλ’ αυτά, το γλωσσικό τους επίπεδο δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνο των φίλων τους που μιλούν μια γλώσσα, η οποία γι αυτούς είναι και η μητρική τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το βασικό θέμα είναι ότι τα δίγλωσσα παιδιά και οι έφηβοι στερούνται ενός κοινωνικού δικτύου σε εκείνη τη γλώσσα κι επίσης μορφώνονται σε μία άλλη. Γι αυτό ακριβώς το λεξιλόγιό τους είναι περιορισμένο σε θέματα καθημερινής χρήσης κι έχουν πολλά προβλήματα στον γραπτό λόγο. Τα μαθήματα γλωσσών σε δίγλωσσους στοχεύουν στο να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους σε διαφορετικούς τομείς, να καλύψουν τα όποια κενά, καθώς και να επικεντρώνουν την προσοχή σε γλωσσολογικά και πολιτιστικά συστατικά, τα οποία περιλαμβάνουν πολιτισμικά στοιχεία της χώρας στην οποία μιλιέται η δεύτερη γλώσσα των δίγλωσσων. Μεταξύ αυτών, η γεωγραφία, η ιστορία, η λογοτεχνία και οι τέχνες αυτής της χώρας. Είναι απαραίτητο να καταλάβουμε ότι το μεγαλύτερο στοιχείο για την αφομοίωση της δεύτερης γλώσσας των δίγλωσσων είναι το κίνητρο. Οι δίγλωσσοι συχνά χάνουν το κίνητρό τους για τη γλώσσα και τον πολιτισμό διότι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον όπου η δεύτερη μητρική τους γλώσσα δεν μιλιέται. Τα μαθήματα γλωσσών σε δίγλωσσους στοχεύουν στο να διατηρούν το κίνητρό τους για τη γλώσσα και τον πολιτισμό, στο να προωθούν την διαπολιτισμική επικοινωνία και να καλλιεργούν τα ενδιαφέροντα και τις ασχολίες παιδιών κι εφήβων.

Το διαδικτυακό σχολείο Bingo είναι μια φιλική ομάδα έμπειρων επαγγελματιών εκπαιδευτικών με παιδαγωγική κατάρτιση κι εκτεταμένη εμπειρία δουλεύοντας με παιδιά τόσο μέσω διαδικτύου όσο κι εκτός. Οι εκπαιδευτικοί μας δημιουργούν το υλικό ειδικά για τους δίγλωσσους μαθητές μας ώστε να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους, να διορθώσουν την προφορά τους, να καλύπτουν τα κενά σε λεξιλόγιο και γραμματική και να διατηρούν το κίνητρο τους με τις γλωσσολογικές τάξεις, τις πολιτιστικές σπουδές και την διαπολιτισμική επικοινωνία.

Τα διάφορα μαθήματα που διδάσκονται σε διαφορετικές γλώσσες μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη κι ενεργοποίηση του λεξιλογίου και να διατηρήσει υψηλό το κίνητρο όσον αφορά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, μιας και στην δική μας περίπτωση επικεντρώνουμε την προσοχή μας στα ενδιαφέρονται και τις ασχολίες των παιδιών, τόσο των δίγλωσσων όσο κι εκείνων που μαθαίνουν μια γλώσσα ως ξένη.

Το Bingo είναι ένα παράρτημα του διεθνούς διαδικτυακού σχολείου ξένων γλωσσών που ονομάζεται Language Life κι αποτελεί έναν από τους ηγέτες παγκοσμίως σχετικά με τα διαδικτυακά μαθήματα ξένων γλωσσών σε ενήλικες και παιδιά. Πιστεύουμε ότι η σύγχρονη τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην μελέτη των γλωσσών! Τα μαθήματά μας παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε λογικές τιμές.

Στο σχολείο μας, διαρκώς οργανώνουμε νέα κι ενδιαφέροντα μαθήματα για παιδιά με διάφορα επίπεδα ευφράδειας σε πολλές γλώσσες. Πάντα προσπαθούμε να καλύπτουμε τους στόχους και τις ανάγκες των σπουδαστών και των γονιών τους. Επιπλέον, ετοιμάζουμε ειδικά, ξεχωριστά μαθήματα για να ταιριάζουν στα προσωπικά σας ενδιαφέροντα.

Τα μαθήματά μας περιέχουν σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες και οπτικοακουστικό υλικό. Το να εφοδιάζουμε το μαθητή με δεξιότητες και το απαραίτητο κίνητρο για προσωπική μελέτη αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους μας.

Δεχόμαστε μαθητές από 7 ως 17 χρονών. Αν το παιδί σας δεν ανήκει σε αυτές τις ηλικίες αλλά επιθυμεί να εγγραφεί, είναι πιθανόν να γίνει αποδεκτό σύμφωνα με την διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού.

Κάντε αίτηση