Kooli kohta

Meie rahvusvaheline veebikool Bingo kutsub lapsi ja teismelisi üle kogu maailma meiega õppima. Lisaks sellele, et pakume laia valikuga võõrkeele kursusi ja muid hariduslikke õppeaineid pannes erilist rõhku kakskeelsete laste õpetamisele.

Teise keele õpetamise metoodika kakskeelsetele lastele ja teismelistele erineb täielikult emakeele õpetamise metoodikast lastele ja noorukitele.Põhjus on selles, et tasakaalustatud kakskeelsed lapsed räägivad hästi oma mõlemas emakeeles (mida me ei saa antud juhul pidada võõrkeeleks). Seevastu nende taset ei saa võrrelda ühekeelsete eakaaslaste tasemega, kelle jaoks see võõrkeel on hoopis emakeel.

Kahtlemata on suur probleem, et kakskeelsetel lastel ja teismelistel puudub selles keeles sotsiaalne võrgustik ja lisaks on nad teises keeleruumis õpetatud. Just seepärast on nende sõnavara igapäevases kasutuses piiratud ja nende kirjutamisoskus kannatab kõige rohkem. Kakskeelsetele õpilastele mõeldud keelekursuste eesmärk on laiendada nende sõnavara erinevates valdkondades, täita võimalikke lünki, samuti pöörata vajalikku tähelepanu keelelistele ja kultuurilistele komponentidele, mis hõlmavad selle riigi kultuurielemente, kus kakskeelsete õpilaste keelt räägitakse. Nende hulgas on reaalained, geograafia, ajalugu, kirjandus ja õpetatava keele riigi kultuurilugu kujutava kunsti sugemetega. Samuti on vaja mõista, et kakskeelsete inimeste jaoks on motivatsioon peamine element teise emakeele omaksvõtmisel. Kakskeelsed kaotavad sageli oma motivatsiooni keele ja kultuurilugu õppimast, sest nad on keskkonnas, kus nende teist emakeelt ei räägita. Kakskeelsetele mõeldud keelekursuste eesmärk on säilitada nende motivatsioon keele ja kultuuri suhtes ning edendada kultuuridevahelist suhtlemist, laste ja teismeliste huve ning hobisid.

Veebikool Bingo on kogenud professionaalsete õpetajate sõbralik kollektiiv, kellel on pedagoogiline haridus ja ulatuslik kogemus lastega töötamisel nii internetis kui ka klassiruumis.

Meie õpetajad koostavad spetsiaalselt kakskeelsetele lastele mõeldud materjale, et laiendada nende sõnavara, parandada nende aktsenti, täiendada sõnavara ja grammatika lünki ning hoida tundides osaleja motivatsiooni kõrgel tasmel sel moel ,et õppeprotsessis toimub erinevate ainete lõiming läbi keele ja kultuuriloo.

Mitmete ainete õppetunnid, mida õpetatakse erinevates keeltes, aitavad laiendada ja aktiveerida sõnavara ning hoida keeleõppes motivatsiooni kõrgel. Meie keskendume õppetöös laste huvidele ja hobidele, nii kakskeelsetele õpilastele kui ka keeleõppijatele, kes õpivad
keelt võõrkeelena.

Bingo on rahvusvahelise veebipõhise võõrkeeleõppeasutuse Language Life filiaal, mis on üks maailmaliidritest täiskasvanute ja lastele suunatud võõrkeelte õppimise veebikeskkond. Me usume, et kaasaegne infotehnoloogia mängib olulist rolli keelte õppimisel! Meie õppetunnid pakuvad kvaliteetset õpet mõistliku hinnaga.

Meie koolis korraldakse pidevalt uusi ja huvitavaid kursusi lastele, mis on suunatud erinevate keeleoskustasemetega lastele. Püüame alati kohanduda ja vastata meie õpilaste ja nende vanemate eesmärkidele ja vajadustele. Lisaks valmistame ette erikursusi ja eratunde vastavalt õppuri individuaalsetele huvidele.

Meie kursustel kasutatakse kaasaegseid õpetamismeetodeid, mis hõlmavad uusimat tehnoloogiat ja audio/video vahendeid. Üks meie peamisi eesmärke on valmistada õpilasi ette vajalike oskuste ja motivatsiooniga iseseisvaks õppimiseks.

Võtame vastu õpilasi vanuses 7-17 aastat. Kui te ei kuulu sellesse vahemikku ja soovite registreeruda, siis võib teie laps õpetaja soovitusel kursusega liituda.

Rakendus