Դպրոցի մասին

Մեր միջազգային առցանց դպրոցը `Bingo-ն , հրավիրում է երեխաներին և դեռահասներին ամբողջ աշխարհից սովորելու մեզ հետ: Օտար լեզուների և այլ կրթական առարկաների լայն շրջանակ առաջարկելուց բացի, մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում երկլեզու երեխաների ուսուցմանը:

Երկլեզու երեխաների և դեռահասների համար երկրորդ լեզվի ուսուցման մեթոդաբանությունը լիովին տարբերվում է ոչ երկլեզու երեխաների և դեռահասների համար օտար լեզուների ուսուցման մեթոդաբանությունից: Պատճառն այն է, որ հավասարակշռված երկլեզուները իսկապես լավ են խոսում իրենց երկու մայրենի լեզուներով (որը մենք այս դեպքում չենք կարող օտար լեզուներ համարել): Սակայն նրանց մակարդակը չի կարող համեմատվել միալեզու հասակակիցների հետ, որոնց համար այդ լեզուն մայրենի լեզուն է։ Կասկածից վեր է, որ հիմնական խնդիրն այն է, որ երկլեզու երեխաներն ու դեռահասները չունեն այդ լեզվով սոցիալական ցանց, ինչպես նաև կրթություն են ստանում այլ լեզվով։ Հենց այդ պատճառով էլ նրանց բառապաշարը սահմանափակվում է առօրյա գործածությամբ, իսկ գրելու հմտություններն ամենաշատն են տուժում: Լեզվի դասերը երկլեզուների համար նպատակ ունեն ընդլայնել նրանց բառապաշարը տարբեր ոլորտներում, լրացնել հնարավոր բացերը, ինչպես նաև պատշաճ ուշադրություն դարձնել լեզվամշակութային բաղադրիչներին, որոնք ներառում են այն երկրի մշակութային տարրերը,որտեղ երկլեզուների երկրորդ լեզուն խոսվում է: Դրանցից մենք գտնում ենք այդ երկրի ռեալիա, աշխարհագրություն, պատմություն, գրականություն և արվեստ։ Պետք է հասկանալ նաև, որ երկլեզուների համար երկրորդ մայրենի լեզուն յուրացնելու հիմնական տարրը մոտիվացիան է։ Երկլեզուները հաճախ կորցնում են իրենց մոտիվացիան դեպի լեզուն և մշակույթը, քանի որ գտնվում են այնպիսի միջավայրում, որտեղ իրենց երկրորդ մայրենի լեզուն չի խոսվում: Լեզվի դասերը երկլեզուների համար նպատակ ունեն պահպանել իրենց մոտիվացիան դեպի իրենց լեզուն և մշակույթը, խթանել միջմշակութային հաղորդակցությունը և խթանել երեխաների և դեռահասների հետաքրքրություններն ու հոբբիները:

“Bingo” առցանց դպրոցը փորձառու մասնագետ ուսուցիչների ընկերական կոլեկտիվ է, որն ունի երեխաների հետ աշխատելու մանկավարժական կրթություն և մեծ փորձ՝ ինչպես առցանց, այնպես էլ առկա: Մեր ուսուցիչները նյութեր են ստեղծում հատկապես երկլեզուների համար՝ ընդլայնելու իրենց բառապաշարը, ուղղելու նրանց առոգանությունը, լրացնելով բառապաշարի և քերականության բացերը և ոգևորված մնալու լեզվական և մշակութային ուսումնասիրությունների և միջմշակութային հաղորդակցության մեր դասերից:

Տարբեր լեզուներով դասավանդվող մի քանի առարկաների դասերը կարող են օգնել ընդլայնել և ակտիվացնել բառապաշարը, ինչպես նաև պահպանել մոտիվացիան լեզուն սովորելիս, քանի որ այս դեպքում մենք կենտրոնանում ենք ինչպես երկլեզու, այնպես էլ լեզուն որպես օտար լեզու սովորող երեխաների հետաքրքրությունների և հոբբիների վրա:

Bingo-ն օտար լեզուների միջազգային առցանց դպրոցի մասնաճյուղն է, որը կոչվում է Language Life, որը համաշխարհային առաջատարներից մեկն է օտար լեզուներ սովորող մեծահասակների և երեխաների առցանց դասերի համար: Մենք հավատում ենք, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաները կարևոր դեր են խաղում լեզուների ուսումնասիրման գործում: Մեր դասերը տրամադրում են բարձրորակ ուսուցում մատչելի գնով:

Մեր դպրոցում մենք մշտապես կազմակերպում ենք նոր ու հետաքրքիր դասընթացներ բազմաթիվ լեզուների տարբեր մակարդակների սահուն իմացությամբ երեխաների համար: Մենք միշտ փորձում ենք բավարարել մեր աշակերտների և նրանց ծնողների նպատակներն ու կարիքները: Բացի այդ, մենք պատրաստում ենք հատուկ դասընթացներ և առանձին դասեր՝ ձեր անհատական հետաքրքրություններին համապատասխան:

Մեր դասընթացները ներառում են դասավանդման ժամանակակից մեթոդներ՝ ներառելով վերջին տեխնոլոգիաները և աուդիո/վիդեո ռեսուրսները: Ուսանողին ինքնուրույն ուսման համար անհրաժեշտ հմտություններով և մոտիվացիայով զինելը մեր առաջնային նպատակներից է:

Ընդունում ենք 7-ից 17 տարեկան ուսանողներ։ Եթե դուք չեք մտնում այս շրջանակի մեջ և ցանկանում եք գրանցվել, ձեր երեխան դեռ կարող է ընդունվել ուսուցչի հայեցողությամբ:

Դիմել