Անվճար փորձնական դաս

Ձեր առաջին դասը համարվում է փորձնական դաս և բացարձակապես անվճար է*:

Այս դասը չափազանց կարևոր է, քանի որ այստեղ ուսանողն ու ուսուցիչը առաջին անգամ հանդիպում են, ծանոթանում են միմյանց հետ, տեսնում են արդյոք նրանք լավ համընկնում են, ինչպես նաև քննարկում են ուսանողի նպատակներն ու դրանց խոչընդոտները: Այս դասի ընթացքում ուսուցիչը նաև հնարավորություն կունենա որոշել ուսանողի մակարդակը:

Անվճար փորձնական դասը տևում է 30 րոպե և բաղկացած է հետևյալից՝

  • ողջույններ և կարճ զրույց;
  • ուսուցչի հարցերը աշակերտի մակարդակի վերաբերյալ;
  • Ուսանողի կողմից ուսուցչի կրթության և փորձի վերաբերյալ հարցեր;
  • կարճ տեքստ, որն օգտագործվում է գնահատելու աշակերտի հիմնական լեզվական հմտությունները, ներառյալ քերականությունը, կարդալը, խոսելը, լսելը և գրելը;
  • ուսումնական նյութերի ընտրություն (ուսանողին էլեկտրոնային եղանակով ուղարկելու համար);
  • տնային առաջադրանք:

Անվճար փորձնական դասը երաշխավորված է յուրաքանչյուր ուսանողի համար՝ անկախ նրանից, թե քանի դաս է ցանկանում ստանալ (1 կամ 10): Սա նշանակում է, որ եթե դուք գրանցվեք մեկ դասի համար, կստանաք երկուսը՝ մեկը անվճար, մյուսը վճարովի:

* Նախատեսված չէ գնահատման , թեստավորման կամ երկլեզու երեխաների ծնողների հետ անհատական խորհրդատվության համար:

Դիմել