Bezpłatna lekcja próbna

Twoja pierwsza lekcja jest uważana za lekcję próbną i jest całkowicie darmowa *.

Ta lekcja jest niezwykle ważna, ponieważ jest to czas, w którym uczeń i instruktor po raz pierwszy się spotykają, poznają się nawzajem, sprawdzają, czy dobrze pasują do siebie, a także omawiają cele i ewentualne problemy ucznia. Podczas tej lekcji instruktor będzie miał również możliwość określenia poziomu ucznia.

Darmowa lekcja próbna trwa 30 minut i składa się z następujących elementów:

  • powitanie i krótka rozmowa;
  • pytania nauczyciela dotyczące poziomu ucznia;
  • pytania studenta dotyczące wykształcenia i doświadczenia nauczyciela;
  • krótki tekst służący do oceny stopnia opanowania przez studenta głównych umiejętności językowych, w tym gramatyki, czytania, mówienia, słuchania i pisania;
  • wybór materiałów do nauki (które zostaną przesłane studentowi w formie elektronicznej);
  • zadanie domowe.

Darmowa lekcja próbna jest gwarantowana każdemu studentowi niezależnie od tego, ile lekcji chce otrzymać (1 lub 10). Oznacza to, że zapisując się na jedną lekcję otrzymujesz dwie: jedną darmową i drugą płatną!

* Nie obejmuje sesji wykorzystywanych do testów oceniających lub do indywidualnych konsultacji z rodzicami dzieci dwujęzycznych.

Dołącz