Безплатен пробен урок

Първият Ви урок се счита за пробен и е напълно безплатен. *

Този урок е изключително важен, защото е моментът, когато ученикът и преподавателят се срещат за първи път, опознават се, установяват дали си допадат, а също така обсъждат целите и евентуалните затруднения на ученика. По време на този урок преподавателят ще има възможност да определи нивото на ученика.

Безплатният пробен урок се състои от следното:

  • поздрав и кратък разговор;
  • въпроси на учителя във връзка с нивото на ученика;
  • въпроси на ученика във връзка с образованието и професионалния опит на учителя;
  • кратък текст, който се използва за оценка на възможностите на ученика по основните езикови умения, включващи граматика, четене, говорене, слушане и писане;
  • избор на учебни материали (изпращат се на ученика в електронен формат);
  • задача за домашна работа.

Безплатният пробен урок е гарантиран на всеки ученик, независимо колко часа ще поръча (1 или 10). Това означава, че ако се запишете за един урок, получавате два: един безплатен и един, който се платили!

* Не включва времето за провеждане на тестове за оценяване или за индивидуални консултации с родители на деца билингви.

Заявете