Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα

Το πρώτο σας μάθημα θεωρείται δοκιμαστικό μάθημα κι είναι εντελώς δωρεάν.

Αυτό το μάθημα είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί ο μαθητής και ο εκπαιδευτής συναντώνται για πρώτη φορά, γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, βλέπουν αν ταιριάζουν και συζητούν τους στόχους και τις δυσκολίες του μαθητή. Κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος, ο εκπαιδευτής θα έχει την ευκαιρία να ορίσει το επίπεδο του μαθητή.

Το δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα διαρκεί 30 λεπτά και αποτελείται από τα εξής :

  • χαιρετισμός και σύντομη συνομιλία
  • ερωτήσεις που έχει ο δάσκαλος σχετικά με το επίπεδο του μαθητή.
  • ερωτήσεις που έχει ο μαθητής σχετικά με την εκπαίδευση και την εμπειρία του δασκάλου.
  • ένα σύντομο κείμενο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της κατανόησης των βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της γραμματικής, της ανάγνωσης, της ομιλίας, της ακρόασης και της γραφής.
  • επιλογή υλικού μελέτης ( που θα σταλεί στον μαθητή σε ηλεκτρονική μορφή ).
  • μια εργασία για το σπίτι.

Το δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα είναι εγγυημένο σε κάθε μαθητή ανεξάρτητα από το πόσα μαθήματα επιθυμεί να λάβει (1 ή 10 ). Αυτό σημαίνει ότι εάν εγγραφείτε για ένα μάθημα λαμβάνετε δύο : ένα δωρεάν κι ένα άλλο επί πληρωμή!

Δεν περιλαμβάνει συναντήσεις που χρησιμοποιούνται για τεστ αξιολόγησης ή για ατομική συμβουλευτική με γονείς δίγλωσσων παιδιών.

Κάντε αίτηση