Zkušební lekce zdarma

Vaše první lekce je považována za zkušební a je zcela zdarma *.

Tato lekce je nesmírně důležitá, protože se na ní student a lektor poprvé setkají, vzájemně se poznají, zjistí, zda se k sobě hodí, a rovněž proberou cíle a překážky studia. Během této lekce má lektor také možnost stanovit úroveň studenta.

Bezplatná zkušební lekce trvá 30 minut a skládá se z následujících částí:

  • pozdrav a krátký rozhovor;
  • otázky, které má lektor ohledně úrovně studenta;
  • otázky studenta týkající se vzdělání a zkušeností lektora;
  • krátký text, jenž slouží k posouzení, jak student ovládá hlavní jazykové dovednosti, včetně gramatiky, čtení, mluvení, poslechu a psaní;
  • výběr vhodných studijních materiálů (budou studentovi zaslány v elektronické podobě);
  • domácí úkol

Zkušební lekce zdarma je garantována každému studentovi bez ohledu na to, kolik lekcí plánuje absolvovat (1 nebo 10). To znamená, že pokud se přihlásíte na jednu lekci, získáte dvě: jednu zdarma a druhou placenou!

* Nezahrnuje lekce využívané k vyhodnocení testů nebo k individuálním konzultacím s rodiči bilingvních dětí.

Apply