Bezmaksas iepazīšanās stunda

Jūsu pirmā nodarbība ir uzskatīta par iepazīšanās stundu, tā tiek pavadīta pilnīgi bez maksas.*

Šī nodarbība ir īpaši svarīga, tāpēc ka tās ietvaros notiek pirmā tikšanās starp studentu un pasniedzēju, viņu iepazīšanās. Tāpat viņi var uzzināt, cik lielā mērā sader viens ar otru darba procesā, apspriest studenta galvenos mērķus un iespējamos sarežģījumus ceļā uz valodas apgūšanu. Iepazīšanās stundas laikā pasniedzējam būs iespēja noteikt studenta zināšanu līmeni.

Bezmaksas iepazīšanās nodarbības ilgums ir 30 minūtes, tā ietver sevī:

  • Sasveicināšanos un īsu sarunu;
  • Jautājumus no pasniedzēja puses, saistītus ar studenta zināšanu līmeņa noteikšanu;
  • Studenta jautājumus par pasniedzēja izglītību un darba pieredzi;
  • Darbu ar nelielu tekstu, lai noteiktu studenta klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmju līmeni;
  • Izvēlēto mācību līdzekļu un materiālu pārsūtīšanu studentam elektroniskajā formātā;
  • Mājasdarba sastādīšanu un tā pārsūtīšanu

Bezmaksas iepazīšanās nodarbība tiek piedāvāta ikvienam studentam, neskatoties uz to, cik liels būtu vēlamais nodarbību skaits (1 vai 10). Tas nozīmē, ka, ja jūs pieteiksieties vienai stundai, tad saņemsiet divas: vienu bezmaksas un vienu apmaksāto!

* Tā neiekļauj sevī nodarbību sesijas, kas tiek pavadītas visaptverošai testēšanai, kā arī bilingvālo bērnu vecāku individuālās konsultācijas.

Piesakies