За нас

Ние, Международно онлайн училище Bingo, каним деца и тийндейджъри от цял свят да учат при нас. Освен това ние предлагаме голям избор от чужди езици и други учебни предмети, като поставяме специален акцент върху обучението на децата билингви.

Методиката за обучение по втори език на деца и тийнейджъри билингви е напълно различна от чуждоезиковата методика за деца и тийнейджъри, които не са двуезични. Причината е, че така наречените балансирани двуезични наистина добре говорят на двата си родни езика (които в този случай не можем да смятаме за чужди езици). Въпреки това нивото им не може да бъде сравнявано с това на едноезичните им връстници, за които съответният език е техният роден. Несъмнено проблемът е в това, че на двуезичните деца и тийнейджъри им липсва социалната среда на този език, а освен това те получават образованието си на друг език. Точно затова речникът им е ограничен до равнище битова реч, а най-много страдат уменията им за писане. Часовете по език за билингви целят разширяване на речника им по различни теми, попълване на възможните пропуски, както и акцентиране върху езиковия и социокултурния компонент, включително запознаване с елементи от културата на страната, в която се говори вторият език на билингвите – реалии, география, история, литература и изкуства на страната и други. Трябва да се осъзнава също така, че за билингвите мотивацията е най-важният стимул за усвояване на втория им роден език. Те често губят мотивацията си спрямо езика и културата, защото са в среда, в която вторият им роден език не се говори. Езиковите уроци за билингви са насочени към поддържане на мотивацията им спрямо техния език и култура, стимулиране на междукултурната комуникация и насърчаване на интересите и заниманията на децата и тийнейджърите.

Онлайн училище „Бинго“ разполага със сплотен екип от опитни професионалисти с педагогическо образование и богат опит в работата с деца както в традиционна, така и в онлайн среда. Нашите учители създават специални материали за билингви с цел разширяване на речника, коригиране на произношението, попълване на пропуските в лексиката и граматиката и поддържане на мотивацията в часовете по език, култура и междукултурна комуникация.

Уроците по различни предмети, преподавани на чужд език, спомагат за разширяване и активиране на речника и поддържане на висока мотивация при изучаването на езика, тъй като в този случай се фокусираме върху интересите и хобитата – както на децата билингви, така и на тези, които изучават чужд език.

„Бинго“ е част от международното онлайн училище за чужди езици Language Life – един от световните лидери в чуждоезиковото онлайн обучение за възрастни и деца. Ние сме убедени, че модерните технологии играят важна роля при изучаването на чужд език! Ние предлагаме висококачествени уроци на разумни цени.

В нашето училище постоянно се организират нови и интересни курсове за деца с различно ниво на владеене на много езици. Винаги се опитваме да отговорим на целите и потребностите на нашите ученици и техните родители. Освен това ние подготвяме специални курсове и отделни уроци, които да съответстват на Вашите индивидуални интереси.

В нашите курсове прилагаме модерни методи на обучение, като използваме най-новите технологии и аудиовизуални ресурси. Една от най-важните ни цели е да развием в учениците умения и мотивация за самостоятелно учене.

Приемаме ученици от 7 до 17 години. Ако детето Ви е извън тази възраст, но искате да го запишете, това може да стане по преценка на преподавателя.

Заявете