Over de school

Onze internationale online school Bingo nodigt kinderen en tieners uit de hele wereld uit om bij ons te studeren. Naast het aanbieden van een breed scala aan vreemde talen en andere educatieve onderwerpen, leggen we speciale nadruk op het onderwijzen van tweetalige kinderen.

Tweede taalonderwijs methodologie voor tweetalige kinderen en tieners is heel anders dan vreemde taal onderwijs methodologie voor niet-tweetalige kinderen en tieners. De reden is dat evenwichtige tweetaligen goed spreken in hun beide moedertalen (die we in dit geval niet als vreemde talen kunnen beschouwen). Hun niveau is echter niet te vergelijken met dat van hun eentalige leeftijdsgenoten, voor wie die taal hun moedertaal is. Het belangrijkste probleem is ongetwijfeld dat tweetalige kinderen en tieners een sociaal netwerk in die taal missen en bovendien in een andere taal worden opgeleid. Juist daarom is hun woordenschat beperkt tot dagelijks gebruik en heeft hun schrijfvaardigheid er het meest onder te lijden. Taalcursussen voor tweetaligen hebben tot doel hun woordenschat op verschillende gebieden uit te breiden, eventuele achterstanden weg te werken en de nodige aandacht te besteden aan taalkundige en culturele componenten, waaronder elementen van de cultuur van het land waar de tweede taal van de tweetaligen wordt gesproken. Daartoe behoren onderwerpen die met het echte leven en de cultuur te maken hebben: de geografie, geschiedenis, literatuur en kunst van dat land. Motivatie om de tweede moedertaal te bestuderen blijkt een belangrijke factor te zijn voor het assimileren van deze taal. Tweetaligen verliezen vaak hun motivatie voor taal en cultuur omdat zij zich in een omgeving bevinden waarin hun tweede moedertaal niet wordt gesproken. Taallessen voor tweetaligen zijn erop gericht hun motivatie voor hun taal en cultuur te behouden, interculturele communicatie te bevorderen en de interesses en hobby’s van kinderen en tieners te stimuleren.

De online school Bingo is een vriendelijk collectief van ervaren professionele leraren met een pedagogische opleiding en uitgebreide ervaring in het werken met kinderen, zowel online als offline. Onze leraren creëren materiaal speciaal voor tweetaligen om hun woordenschat uit te breiden, hun accent te corrigeren, de hiaten in hun woordenschat en grammatica op te vullen en gemotiveerd te blijven voor onze lessen taal- en cultuurstudies en interculturele communicatie.

Lessen in verschillende onderwerpen die in verschillende talen worden gegeven, kunnen helpen om de woordenschat uit te breiden en te activeren, en de motivatie hoog te houden bij het leren van de taal. We richten ons in dit geval op de interesses en hobby’s van kinderen, zowel tweetaligen als kinderen die talen als vreemde taal leren.

Bingo is een tak van de internationale online school voor vreemde talen genaamd Language Life die een van de toonaagevende scholen is in online lessen voor volwassenen en kinderen die vreemde talen leren. Wij geloven dat moderne technologieën een belangrijke rol spelen bij het leren van talen! Onze lessen zijn van hoge kwaliteit tegen een redelijke prijs.

Op onze school organiseren we voortdurend nieuwe en interessante cursussen voor kinderen met verschillende niveaus in vele talen. We proberen altijd te voldoen aan de doelen en behoeften van onze studenten en hun ouders. Daarnaast bereiden we speciale cursussen en aparte lessen voor die aansluiten bij uw individuele interesses.

Onze cursussen bevatten moderne lesmethoden, met de nieuwste technologie en audio/video middelen. Een van de belangrijkste doelen die wij nastreven is het toerusten van studenten door hen vaardigheiden aan te leren en de motivatie te stimuleren zodat zij zelfstandig kunnen leren.

Wij accepteren studenten van 7 tot 17 jaar. Als uw kind niet binnen deze leeftijdscategorie valt en u hem of haar toch wilt inschrijven, kunt u contact opnemen met de betreffende docent om te kijken of uw kind mogelijk toch toegelaten kan worden.

Toepassen