Vaak gestelde vragen

Alle docenten van onze school zijn ervaren professionals met een gespecialiseerde opleiding en vele jaren ervaring in het onderwijzen van talen aan tweetalige kinderen en tieners. Alle docenten ondergaan een strenge selectieprocedure die bestaat uit een interview en verschillende proeflessen die ze persoonlijk met de directeur van de school moeten volgen. Het is vermeldenswaard dat de directeur van Bingo zelf een ervaren docent vreemde talen is, en veel ervaring heeft met kinderen en tieners. Hier kunt u de cv's van onze docenten bekijken. Wij zullen u graag originele documenten bezorgen die het opleidingsniveau en de ervaring van onze docenten aantonen!
De Bingo school is een onderdeel van de Language Life school (www.languagelifeschool.com). Laatstgenoemde onderwijsinstelling bestaat sinds 2013 en is een van de toonaangevende online scholen voor vreemde talen. In feite hebben we nog nooit dergelijke klachten gehad. De betalingsregeling is heel eenvoudig: u maakt rechtstreeks geld over naar de school en wij betalen vervolgens zelf de docenten. Bovendien kan, als u dat wenst, de betaling na elke les apart plaatsvinden, wat de nauwkeurigheid van de boekhouding en de veiligheid van uw betaling garandeert. Op uw verzoek kunnen wij u ook documentatie verstrekken waaruit blijkt dat het geld op onze rekening is overgemaakt.
Eerst schrijft u zich in voor de door u gekozen cursus. Vervolgens sturen wij u alle essentiële informatie over de lessen en ook de contactgegevens van de leraar, met wie u rechtstreeks contact kunt opnemen. Na de les neemt u opnieuw contact met ons op om de betaling uit te voeren. De communicatie met uw leraar verloopt nooit via een manager van de school. In plaats daarvan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de docent over de organisatie van de lessen, het lesrooster, het studiemateriaal en andere zaken.
Onze lessen worden gegeven met behulp van de nieuwste edities van toonaangevende materialen voor tweetalige kinderen en aanvullende materialen van specialisten op het gebied van tweetaligheid bij kinderen. Onze docenten creëren hun eigen materiaal en maken gebruik van verschillende online bronnen voor de lessen.
Het virtuele schoolbord is een van onze belangrijkste hulpmiddelen voor online lessen. Tijdens de les creëren u en uw docent een elektronisch document met de in die les behandelde stof, dat later op elk moment kan worden bekeken. We gebruiken ook speciale diensten voor het maken van afbeeldingen, mindmaps, woordwolken en andere infografieën, en voor het opnemen van audio en video.
De directeur van de school en hoofdcoördinator is Yulia Amlinskaya. Yulia heeft veel ervaring met het onderwijzen van vreemde talen via Zoom en Skype en is ook de oprichter van online scholen voor vreemde talen.
Bingo gebruikt een flexibel en logisch prijssysteem. De kosten van een traject verschillen per gekozen cursus/programma en het aantal lessen. Er zijn twee soorten cursussen: standaard en gespecialiseerd. Wij bieden kortingen aan vaste klanten. De eerste les (30 minuten) wordt beschouwd als een proefles en is gratis (exclusief sessies voor evaluatietests of individueel overleg met ouders). Desgewenst kan na elke les worden betaald.
Toepassen