Dažnai užduodami klausimai

Visi mokytojai mūsų mokykloje yra patyrę specializuotą išsilavinimą ir daugiametį kalbų dėstymo dvikalbiams vaikams ir paaugliams patirtį turintys profesionalai. Visi dėstytojai praeina griežtos atrankos procesą, įskaitant pokalbį ir keletą bandomųjų pamokų, kurias jie privalo pravesti asmeniškai su mokyklos direktore. Verta paminėti, kad Bingo mokyklos direktorė pati yra patyrusi užsienio kalbų bei kelių kitų kalbų mokytoja, ir turi didelę darbo su vaikais ir paaugliais patirtį. Čia Jūs galit pamatyti mūsų mokytojų CV. Mes mielai pateiksime mūsų personalo išsilavinimo lygį ir patirtį patvirtinančių dokumentų originalus!
Bingo mokykla yra Language Life mokyklos (www.languagelifeschool.com) padalinys. Pastaroji veikia nuo 2013 m. ir yra viena pirmaujančių internetinių užsienio kalbų mokyklų. Iš tikrųjų, mes niekada nesame turėję tokių nusiskundimų. Apmokėjimo schema yra labai paprasta: Jūs pervedate apmokėjimą tiesiogiai mokyklai, o mes patys mokame atlyginimą mokytojams. Be to, Jums pageidaujant, apmokėjimas gali būti atliekamas atskirai po kiekvienos pamokos, tai garantuoja apskaitos tikslumą ir Jūsų atsiskaitymo saugumą. Jums pareikalavus, mes taip pat galime pateikti pinigų gavimo mūsų sąskaitoje patvirtinančius dokumentus.
Visų pirma, Jūs užsirašote į Jūsų pasirinktą kursą. Mes atsiųsime Jums visą pagrindinę informaciją apie pamokas ir mokytojo kontaktus, tuomet galėsite susisiekti su mokytoju tiesiogiai. Po pamokos Jums reikės vės su mumis susisiekti, kad atliktumėte mokėjimą. Bendravimas su Jūsų mokytoju niekada nevyksta per mokyklos vadybininką. Atvirkščiai, Jūs galite susisiekti su mokytoju tiesiogiai dėl pamokų organizacijos, tvarkaraščio, mokymo medžiagų ir kitais klausimais.
Mūsų pamokos vedamos, naudojant moderniausius mokymo medžiagų leidinius dvikalbiams vaikams bei papidomas medžiagas, vaikų dvikalbystę tiriančių specialistų. Mūsų mokytojai taip pat sukuria savo medžiagas ir naudoja įvairius internetinius šaltinius pamokų metu.
Virtuali lenta yra vienas pagrindinių mūsų įrankių nuotolinėms pamokoms. Pamokos metu Jūs ir Jūsų mokytojas sukuriate elektroninį dokumentą su pamokos metu išmokytomis medžiagomis, kurį vėliau Jūs galėsite bet kuriuo laiku peržiūrėti. Mers taip pat naudojame specialias programėles paveikslėliams sukurti, minčių schemas, žodžių debesis ir kitą infografiką, taip pat garso ir vaizdo įrašus.
Mokyklos direktorė ir pagrindinė mūsų darbo koordinatorė yra Julija Amlinskaja. Julija turi didelę užsienio kalbų mokymo per Zoom ir Skype patirtį, ji taip pat yra internetinių užsienio kalbų mokyklų steigėja.
Bingo naudoja lanksčią ir logišką kainodaros sistemą. Kiekvienos pamokos kaina priklauso nuo apmokėtų pamokų skaičiaus ir nuo pasirinktos programos. Kursai suskirstyti į dvi grupes: standaartiniai ir specializuoti. Pastoviems klientams suteikiame nuolaidas. Pirma pamoka (30 minučių) skaitoma bandomąja ir yra nemokama (išskyrus užsiėmimus, skirtus įvertinimo testavimui arba individualioms pasitarimams su tėvais). Jums pageidaujant, apmokėjimas gali būti atliekamas po kiekvienos pamokos.
Taikyti