Az Iskoláról

Nemzetközi online iskolánk, a Bingo a világ minden tájáról hív gyermekeket és tinédzsereket, hogy nálunk tanuljanak. Az idegen nyelvek és más oktatási tárgyak széles kínálata mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk a kétnyelvű gyermekek oktatására.

A kétnyelvű gyermekek és tinédzserek második nyelvoktatási módszertana teljesen eltér a nem kétnyelvű gyermekek és tinédzserek idegennyelv-oktatási módszertanától. Ennek az az oka, hogy a kétnyelvűek mindkét anyanyelvükön jól beszélnek (amit ebben az esetben nem tekinthetünk idegen nyelvnek). Szintjük azonban nem hasonlítható egynyelvű társaikhoz, akiknek ez a nyelv az anyanyelvük. Kétségtelen, hogy a fő probléma az, hogy a kétnyelvű gyerekek és tinédzserek nem rendelkeznek közösségi hálózattal ezen a nyelven, és más nyelven is tanulnak. Éppen ezért szókincsük a mindennapi használatra korlátozódik, és az íráskészségük marad alul a legjobban. A kétnyelvűek nyelvóráinak célja a szókincsük különböző területeken történő bővítése, az esetleges hiányosságok pótlása, valamint a nyelvi és kulturális összetevők megfelelő figyelembevétele, amelyek a kétnyelvűek második nyelvét beszélő ország kultúrájának elemeit tartalmazzák. Ezek között találjuk az adott ország reáliáját, földrajzát, történelmét, irodalmát és művészetét. Azt is meg kell érteni, hogy a kétnyelvűek második anyanyelvük elsajátításának fő eleme a motiváció. A kétnyelvűek gyakran elvesztik motivációjukat a nyelv és a kultúra iránt, mert olyan környezetben vannak, ahol a második anyanyelvüket nem beszélik. A kétnyelvűek nyelvóráinak célja, hogy fenntartsák nyelvük és kultúrájuk iránti motivációjukat, elősegítsék a kultúrák közötti kommunikációt, valamint elősegítsék a gyermekek és tinédzserek érdeklődését és hobbijait.

A Bingo online iskola tapasztalt, professzionális tanárok barátságos kollektívája, akik pedagógiai végzettséggel és széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a gyerekekkel való munka során online és offline egyaránt. Tanáraink kifejezetten a kétnyelvűek számára készítenek olyan anyagokat, amelyek segítségével bővíthetik szókincsüket, fejleszthetik az akcentusukat, kitöltve a szókincs és a nyelvtani hiányosságokat, valamint fenntarthatják a motivációt a nyelvi és kulturális tanulmányok, valamint a kultúrák közötti kommunikáció óráinkon.

A többi tantárgy különböző nyelven tanított órái segíthetik a szókincs bővítését, aktivizálását, a motiváció magas szinten tartását a nyelvtanulás során, hiszen ebben az esetben a kétnyelvű és a nyelvet idegen nyelvként tanuló gyerekek érdeklődésére, hobbijaira fókuszálunk.

A Bingo a “Language Life” nevű nemzetközi idegennyelv-iskola egyik ága, amely a világ egyik vezető szerepét tölti be az idegen nyelveket tanuló felnőtteknek és gyerekeknek szóló online órák terén. Hiszünk abban, hogy a modern technológiák fontos szerepet játszanak a nyelvtanulásban! Tanóráink magas színvonalú oktatást biztosítanak elfogadható áron.

Iskolánkban folyamatosan szervezünk új és érdekes kurzusokat olyan gyerekek számára, akik sok nyelvet különböző szinten beszélnek. Mindig igyekszünk megfelelni tanulóink és szüleik céljainak, igényeinek. Emellett speciális kurzusokat és külön leckéket is készítünk az Ön egyéni érdeklődésének megfelelően.

Kurzusaink modern oktatási módszereket tartalmaznak, amelyek a legújabb technológiát és audio/video forrásokat tartalmazzák. Az önálló tanuláshoz szükséges készségek és motiváció elsajátítása az egyik elsődleges célunk.

7-17 éves korig fogadunk tanulókat. Ha az Ön gyermeke nem esik ebbe az életkor-tartományba, és szeretne beiratkozni, a tanár döntése alapján meg tudja ezt tenni.

Jelentkezés