Երաշխիք

Մենք հպարտանում ենք մեր հեղինակությամբ և մատուցվող ծառայությունների որակով: Մեզ համար կարևոր է, որ մեր ուսանողներից յուրաքանչյուրը գոհ լինի իր ձեռք բերած արդյունքներից։ Հետևաբար, մենք գործում ենք հետևյալ քաղաքականության համաձայն.

Հաղորդակցություն

Նախնական խորհրդակցությունից հետո բոլոր հետագա շփումները տեղի կունենան անմիջապես հրահանգչի հետ:

Վճարում

Մեր դպրոցի վճարումները կկատարվեն միայն դասաժամի ավարտից հետո։ Առաջին դասը միշտ անվճար է։ Անվճար փորձնական դասից հետո ուսանողները հնարավորություն ունեն նախօրոք վճարել մի քանի դասերի համար կամ յուրաքանչյուր դասի համար վճարել անհատապես դրա ավարտից հետո:
Դասերի վճարումը կատարվում է անմիջապես դպրոցին։

Հարցեր և մեկնաբանություններ

Դպրոցին վերաբերող ցանկացած հարց, մեկնաբանություն կամ կարծիք կարող է ուղարկվել մեր կայքի կոնտակտային ձևի միջոցով կամ մեր էլեկտրոնային հասցեին՝ bingobilinguo@gmail.com:

Դիմել