გარანტია

ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი რეპუტაციით და მომსახურების ხარისხით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი თითოეული მოსწავლე კმაყოფილი იყოს მიღწეული შედეგებით. ამიტომ, ვმუშაობთ შემდეგნაირად:

კომუნიკაცია

პირველადი კონსულტაციის შემდეგ კომუნიკაცია განხორციელდება უშუალოდ მასწავლებელთან.

გადახდა

ჩვენს სკოლაში გადახდა განხორციელდება მხოლოდ გაკვეთილის დასრულების შემდეგ. პირველი გაკვეთილი ყოველთვის უფასოა. უფასო საცდელი გაკვეთილის შემდეგ სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა ან წინასწარ გადაიხადონ რამდენიმე გაკვეთილის საფასური ან გადაიხადონ თითოეული გაკვეთილისთვის მისი დასრულების შემდეგ.

გადახდას ახორციელებთ უშუალოდ სკოლის მიმართ.

კითხვები და კომენტარები

ნებისმიერი შეკითხვა, კომენტარი ან გამოხმაურება სკოლასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ გამოგზავნოთ ჩვენს ვებსაიტზე განთავსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით ან ჩვენს ელფოსტის მისამართზე bingobilinguo@gmail.com.

მოგვმართეთ