ფასები

კერძო გაკვეთილები

ყველა კურსი კონსულტაციის გარდა

ხანგრძლივობა 1 გაკვეთილი 10 გაკვეთილი
45 წუთი 14 € 135 € 13.5€ თითო გაკვეთილი
დაზოგეთ 5€
60 წუთი 18 € 175 € 17.5€ თითო გაკვეთილი
დაზოგეთ 5€
90 წუთი 25 € 245 € 24.5€ თითო გაკვეთილი
დაზოგეთ 5€

კონსულტაციები

ხანგრძლივობა 1 გაკვეთილი
60 წუთი 20 €

ლექციები და კონსულტაციები მშობლებისთვის

ხანგრძლივობა 1 გაკვეთილი
60 წუთი 20 €

ჯგუფური გაკვეთილები (4-7 ადამიანი)

ყველა კურსი კონსულტაციის გარდა

ხანგრძლივობა 1 გაკვეთილი 10 გაკვეთილი
45 წუთი 6 € 45 € 4.5€ თითო გაკვეთილი
დაზოგეთ 15€
60 წუთი 7 € 65 € 6.5€ თითო გაკვეთილი
დაზოგეთ 5€
90 წუთი 10 € 95 € 9.5€ თითო გაკვეთილი
დაზოგეთ 5€

ლექციები და კონსულტაციები მშობლებისთვის

ხანგრძლივობა 1 გაკვეთილი
60 წუთი 10 €

ახსნა-განმარტებები

გაკვეთილების ღირებულება დამოკიდებულია არჩეულ კურსზე, გაკვეთილების ხანგრძლივობასა და ტიპზე (ინდივიდუალურია თუ ჯგუფური), ასევე გაკვეთილების რაოდენობაზე.

ფასები ნაჩვენებია ევროში. გადახდა შეიძლება განხორციელდეს ევროში ან აშშ დოლარში ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით.

პირველი 30-წუთიანი გაკვეთილი უფასოა.

ჩვენ ვიღებთ რუბლებსაც საბანკო ანგარიშზე ან ელექტრონულად, ასევე უცხოურ ვალუტებს Paypal-ზე ან ევროკავშირში გახსნილ ჩვენს საბანკო ანგარიშზე. გადახდის ყველაზე მოსახერხებელი მეთოდი შეგიძლიათ უფრო დეტალურად განიხილოთ სკოლის მენეჯერთან.

სურვილის შემთხვევაში, გადახდა შეიძლება განხორციელდეს ყოველი გაკვეთილის შემდეგ.

მოგვმართეთ