Cene

Privatne lekcije

Svi kursevi, osim konsultacija

Trajanje 1 lekcija 10 lekcija
45 minuta 14 € 135 € 13.5€ po lekciji
Ušteda 5€
60 minuta 18 € 175 € 17.5€ po lekciji
Ušteda 5€
90 minuta 25 € 245 € 24.5€ po lekciji
Ušteda 5€

Konsultacije

Trajanje 1 lekcija
60 minuta 20 €

Predavanja i konsultacije za roditelje

Trajanje 1 lekcija
60 minuta 20 €

Grupne lekcije (4-7 osoba)

Svi kursevi, osim konsultacija

Trajanje 1 lekcija 10 lekcija
45 minuta 6 € 45 € 4.5€ po lekciji
Ušteda 15€
60 minuta 7 € 65 € 6.5€ po lekciji
Ušteda 5€
90 minuta 10 € 95 € 9.5€ po lekciji
Ušteda 5€

Predavanja i konsultacije za roditelje

Trajanje 1 lekcija
60 minuta 10 €

Objašnjenja

Cena lekcija zavisi od tipa odabranog kursa, dužine i tipa lekcija (individualno ili grupno), kao i od broja lekcija koje želite da platite.

Cene su izražene u evrima. Plaćanje može da se vrši u evrima ili američkim dolarima, shodno zvaničnom kursu.

Prva lekcija od 30 minuta je besplatna.

Prihvatamo plaćanje u rubljama putem našeg bankovnog računa ili u elektronskoj formi. Takođe prihvatamo strane valute putem PayPal-a ili putem našeg bankovnog računa u Evropskoj Uniji. Sa menadžerkom škole, možete detaljno da prodiskutujete sve raspoložive modele plaćanja.

Ako želite, možete da platite nakon svake održane lekcije.

Aplicirati