Garancije

Ponosni smo na reputaciju koju posedujemo i kvalitet usluga koji pružamo. Važno nam je da je svaki đak zadovoljan postignutim rezultatima. Radimo po sledećem principu.

Komunikacija

Nakon inicijalnih konsultacija, dalja komunikacija odvija se sa nastavnikom ili nastavnicom.

Plaćanje

Plaćanja našoj školi obaviće se nakon održavanja lekcije. Prva lekcija je uvek besplatna. Nakon besplatne probne lekcije, đaci mogu da plate za više lekcija unapred ili mogu da plate za svaku lekciju posebno po završetku te lekcije.

Lekcije se plaćaju direktno školi.

Pitanja i komentari

Sva pitanja, komentari ili povratni utisak o školi mogu se poslati putem formulara na našem sajtu ili putem email adrese bingobilinguo@gmail.com

Aplicirati