Online kursevi za decu:

Kursevi jezika za osnovce

Vrsta kursa: Kursevi jezika

Naš kurs jezika uključuje aktivnosti poput čitanja, pisanja, upotrebe vokabulara i vežbanja gramatike u kontekstu svakodnevne komunikacije. Radićemo na ovim poljima, starajući se da se đak oseća dobro i slobodno dok govori, sluša, čita i piše. Kroz zabavan i jasan proces učenja, naši nastavnici i nastavnice koriste različite materijale kao što su pisani tekstovi i široki izbor interaktivnih vežbanja.

Languages We Teach

Aplicirati