Διαδικτυακά μαθήματα για παιδιά:

Μαθήματα γλώσσας για μαθητές Δημοτικού Σχολείου

Είδος μαθήματος: Μαθήματα γλώσσας

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα μαθήματα γλώσσας μαζί μας έχουν να κάνουν με ανάγνωση και γραφή, χρήση λεξιλογίου και εξάσκηση της γραμματικής σε καθημερινές επικοινωνιακές καταστάσεις. Δουλεύουμε σε αυτούς τους τομείς για να είμαστε σίγουροι ότι οι μαθητές νιώθουν άνετα όταν μιλούν, ακούν, διαβάζουν και γράφουν. Οι καθηγητές μας χρησιμοποιούν διαφορετικά υλικά σε αυτήν την ευχάριστη, ξεκάθαρη εκπαιδευτική διαδικασία, όπως για παράδειγμα : διδασκαλία, γραπτά κείμενα και μια μεγάλη ποικιλία διαδραστικών ασκήσεων.

Languages We Teach

Κάντε αίτηση