Διαδικτυακά μαθήματα για παιδιά:

Ξένες Γλώσσες για Εφήβους

Είδος μαθήματος: Μαθήματα γλώσσας

Το μάθημα ξένης γλώσσας για εφήβους σε εμάς περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

- Ανάγνωση ( προσαρμοσμένα και μη βιβλία )
- Μελέτη γραμματικής μέσω επανάληψης και διάφορα είδη ασκήσεων
- Χρήση λεξιλογίου σε κύρια θέματα ενδιαφέροντος για τον μαθητή λαμβάνοντας υπόψιν εξατομικευμένους διδακτικούς στόχους
- Εξάσκηση προφορικού λόγου με φίλους και μέσω τηλεδιασκέψεων

Languages We Teach

Κάντε αίτηση