Օնլայն դասեր երեխաների համար`:

Լեզվի դասընթաց սկսնակ ուսանողների համար

Դասընթացի տեսակ`: Օտար լեզվի դասընթացներ

Լեզվի դասընթացում ներառված գործընթացներն են կարդալը և գրելը, բառապաշարի և քերականության կիրառումը առօրյա խոսակցական իրավիճակներում: Դրանց շրջանակներում աշխատելով` մենք նպաստում ենք ուսանողների հեշտությամբ խոսելուն, լսելուն ,կարդալուն և գրելուն: Սովորելու այս պարզ ու հետաքրքիր ժամանակամիջոցում մեր ուսուցիչները կիրառում են տարբեր նյութեր, ինչպիսիք են ` ուսուցանել գրավոր տեքստեր և տարատեսակ ինտերակտիվ առաջադրանքներ:

Դիմել