Online kurzusok gyermekeknek:

Nyelvkurzusok Általános Iskolás Tanulóknak

Kurzus típusa: Nyelvkurzusok

A tevékenységek nyelviskolánkban magába foglalják az olvasást, írást, a szókincs használatát és a mindennapi kommunikációs helyzetekben való nyelvtan használatát. Ezeket a területeket fogjuk erősíteni, hogy biztosítsuk a gyermekeknek a könnyedség érzését beszéd, hallásértés, olvasás és írás közben. Tanáraink különböző tananyagokat használnak ebben a játékos, egyértelmű tanulási folyamatban, mint az írott szövegek, és interaktív feladdattípusok széles sora.

Jelentkezés