Online-kursused lastele:

Keelekursus algklasside õpilastele

Kursuse tüüp: Keeltekursused

Meie keelekursuse tegevused hõlmavad lugemist ja kirjutamist, sõnavara kasutamist ja grammatika harjutamist igapäevastes suhtlusolukordades. Me töötame nende valdkondadega, et õpilased tunneksid end vabalt rääkides, kuulates, lugedes ja kirjutades. Meie õpetajad kasutavad selles lõbusas ja selges õppeprotsessis erinevaid materjale nagu: õpetamine, kirjalikud tekstid ja suur valik interaktiivseid harjutusi.

Rakendus