Online-kursused lastele:

Võõrkeel teismelistele

Kursuse tüüp: Keeltekursused

Meie võõrkeele kursus teismelistele sisaldab järgmisi tegevusi:
- lugemine (kohandatud ja kohandamata raamatud)
- grammatika õppimine kordamise ja eri tüüpi harjutuste abil
- sõnavara kasutamine peamiselt õpilast huvitavatel teemadel ja arvestades tema individuaalseid õpieesmärke.
- kõnekeele harjutamine koos eakaaslastega tele- ja veebikonverentside kaudu.

Rakendus