Օնլայն դասեր երեխաների համար`:

Օտար լեզու դեռահասների համար

Դասընթացի տեսակ`: Օտար լեզվի դասընթացներ

Դեռահասների համար նախատեսված մեր լեզվի դասընթացը ներառում է հետևյալ գործունեությունների տեսակները՝ ընթերցանություն (հարմարեցված և ոչ հարմարեցված գրքեր), քերականության ուսումնասիրություն կրկնության և տարբեր տեսակի վարժությունների միջոցով, բառապաշարի օգտագործում ուսանողին հետաքրքրող կարեւոր եւ արդի թեմաներով և հաշվի առնելով նրանց անհատական ուսումնական նպատակները, ինչպես նաեւ խոսակցական լեզվի կիրառում հասակակիցների հետ շփշան միջոցով և հեռակոնֆերանսների միջոցով:

Դիմել