Online kursevi za decu:

Strani jezici za tinejdžere

Vrsta kursa: Kursevi jezika

Naš kurs stranog jezika za tinejdžere uključuje sledeće aktivnosti: 1) Čitanje (prilagođene i neprilagođene knjige). 2) Učenje gramatike kroz obnavljanje i različite vrste vežbi. 3) Upotreba vokabulara na teme za koje je đak zainteresovan, a uz poštovanje individualnih ciljeva koje đak želi da postigne tokom kursa. 4) Vežbanje konverzacije s vršnjacima i putem online sastanaka.

Languages We Teach

Aplicirati