Lekcije češkog za decu

Prva lekcija je besplatna!

Aplicirajte za besplatnu probnu lekciju

Učite češki u školi Bingo

Škola Bingo nudi individualne ili grupne online lekcije češkog, sa profesionalnim nastavnicima i nastavnicama, koji su izvorni govornici i imaju višegodišnje iskustvo u radu sa decom.

Naši kursevi češkog osmišljeni su tako da odgovore na potrebe širokog spektra učenika, upotrebom najsavremenijih tehnologija koje čine proces učenja zabavnim. MU mnoštvu ponuđenih kurseva, možete izabrati ili zatražiti kurs koji je osmišljen isključivo prema Vašim potrebama. Naše lekcije pružaju obuku visokog kvaliteta uz pristupačne cene.

Češki za bilingvalnu decu

Metodologija podučavanja češkog za bilingvalnu decu i adolescente fundamentalno se razlikuje od pristupa koji se primenjuju pri podučavanju češkog kao stranog jezika. Bilingvalna deca već govore dobro svoj drugi jezik. Međutim, bez obzira na ovu prednost, njihovo znanje jezika ne može da se poredi sa znanjem njihovih vršnjaka, kojima je ovaj jezik jedini prvi i izvorni.

Naše lekcije češkog za bilingvalnu decu imaju cilj da prošire vokabular u različitim poljima i da popune nedostatke u znanju đaka, kao i da obezbede lingvističke i kulturološke komponente, koje uključuju lokalnu kulturu zemlje u kojoj se drugi izvorni jezik đaka govori.

Vrlo često, bilingvalna deca gube motivaciju da uče jezik i kulturu, jer su u okruženju gde konkretni jezik nije u upotrebi. Naše lekcije češkog za bilingvalnu decu fokusiraju se na jačanje motivacije da se uče jezik i kultura, interkulturalna komunikacija, a u kontekstu individualnih interesovanja i hobija dece i adolescenata.

Naši kursevi češkog za decu

Naši kursevi češkog osmišljeni su tako da uzimaju u obzir uzrast dece, uključujući brojne aktivnosti koje pomažu deci da usavrše jezik.

Češki za predškolce

Naši kursevi jezika za predškolce uključuju brojne aktivnosti kao što su upoznavanje sa pismom, učenje reči na razne teme i vežbanje najvažnijih komunikacijskih situacija. Kako kreiramo jednostavne i zabavne lekcije? Razvili smo ovaj kurs na temelju različitih interesovanja, kreativnih aktivnosti koje uključuju interaktivna vežbanja i igre uloga i glumu (role-play), kao i na temelju multidisciplinarnih kompetencija, muzike, poezije, ali i crtanja.

Kurs češkog za osnovce

Naš kurs jezika uključuje aktivnosti poput čitanja, pisanja, upotrebe vokabulara i vežbanja gramatike u kontekstu svakodnevne komunikacije. Radićemo na ovim poljima, starajući se da se đak oseća dobro i slobodno dok govori, sluša, čita i piše. Kroz zabavan i jasan proces učenja, naši nastavnici i nastavnice koriste različite materijale kao što su pisani tekstovi i široki izbor interaktivnih vežbanja.

Češki za tinejdžere

Naš kurs stranog jezika za tinejdžere uključuje sledeće aktivnosti: 1) Čitanje (prilagođene i neprilagođene knjige). 2) Učenje gramatike kroz obnavljanje i različite vrste vežbi. 3) Upotreba vokabulara na teme za koje je đak zainteresovan, a uz poštovanje individualnih ciljeva koje đak želi da postigne tokom kursa. 4) Vežbanje konverzacije s vršnjacima i putem online sastanaka.
Aplicirajte za besplatnu probnu lekciju!

Po čemu se razlikujemo?

 • 01.

  Profesionalni predavači s iskustvom

 • 02.

  Prihvatljive cene

 • 03.

  Fleksibilni sistem plaćanja

 • 04.

  Široki izbor kurseva

 • 05.

  Kreativni i individualno osmišljeni pristup podučavanja

 • 06.

  Savremeni materijali za bilingvalnu decu

 • 07.

  Upotreba najsavremenijih tehnologija na časovima

 • 08.

  Prva lekcija je besplatna

Drugi nastavnici i nastavnice

 • Милица Ш.
  Милица Ш.
  Професор српског језика и књижевности
  –Професор српског језика и књижвности; ЈУ Економска школа, Бањалука; април 2022. година – Предавач српског и руског језика као Čitati više
 • Khatuna G.
  Khatuna G.
  Georgian language teacher
  Teaching Georgian as a second language 2016 October – to present – “Language Life”, online language school. Georgian language teacher. 1999 Čitati više
 • Amalia
  Amalia
  Greek language teacher
  – Teacher of Greek as a Foreign Language in online school of foreign languages Languagelifeschool, Individual and group classes Čitati više
 • Zhuldyz Zh.
  Zhuldyz Zh.
  Kazakh language teacher
  - Tutor at Summer School in Kazakh and Eurasian Studies (SSKES) at Nazarbayev University, 2022, June-2022, July; - Chair of the Department of Čitati više
 • Faith H.
  Faith H.
  English language teacher
  - I have 17 years cumulative teaching experience, specializing in TESL - I have experience teaching in schools (international and private), private Čitati više
 • Ritu R.
  Ritu R.
  Hindi language teacher
  – Ameriprise Financial, as an advisor of Asset wealth management in funds team. – Experience of taking workshops of Indian culture Čitati više

Često postavljana pitanja

FAQ
Svi nastavnici i nastavnice u našoj školi su stručnjaci sa iskustvom, kvalifikovani u polju obrazovanja i pojedinci koji imaju godine iskustva u predavanju bilingvalnoj deci i tinejdžerima. Svi nastavnici prolaze kroz strog proces selekciju koji uključuje intervju, ali i nekoliko probnih lekcija koje je potrebno održati lično pred direktorkom škole. Vredno je pomenuti da je direktorka škole Bingo nastavnica nekoliko stranih jezika i ima bogato iskustvo u radu sa decom i tinejdžerima. Ovde možete naći biografije nastavnika i nastavnica. Biće nam zadovoljstvo da Vam pružimo na uvid originale dokumenata koji pokazuju obrazovni nivo i radno iskustvo naših predavača.
Škola Bingo je deo škole Language Life. Škola postoji od 2013. godine i jedna je od vodećih online škola za strane jezike u svetu. Nikada nismo imali žalbu ove vrste. Način plaćanja je vrlo jednostavan: Vi šaljete novac školi, a mi plaćamo nastavnike i nastavnice. Osim toga, ukoliko želite, plaćanje može da se vrši posebno za svaku lekciju, što garantuje preciznost obračunavanja i sigurnost uplate. Na Vaš zahtev, možemo da Vam pružimo uvid u dokumenta koja pokazuju novčane transfere na našem računu.
Prvo, prijavljujete se za kurs koji ste odabrali. Potom, šaljemo Vam sve ključne informacije o lekcijama, kao i kontakt nastavnika kojeg možete da kontaktirate direktno. Nakon lekcije, ponovo nas kontaktirate radi uplate. Vaša komunikacija s nastavnikom nikada se ne odvija preko menadžera škole. Naprotiv, možete direktno da kontaktirate nastavnika u vezi sa organizacijom lekcija, rasporedom časova, materijalima za učenje i drugim pitanjima.
Na našim lekcijama koriste se najsavremenije publikacije vodećih materijala za bilingvalnu decu, kao i dodatni sadržaji propisani od strane stručnjaka koji se bave izučavanjem bilingvalnosti kod dece. Naši nastavnici i nastavnice kreiraju materijale i tokom lekcija koriste brojne online izvore.
Virtuelna tabla je jedan od glavnih alata za online lekcije. Tokom lekcija, Vi i Vaš nastavnik kreirate elektronski dokument koji sadrži materijale koje ste obradili tokom lekcije. Ovaj dokument dostupan Vam je u svakom trenutku. Takođe koristimo poseban servis za kreiranje slika, mape uma, oblake reči i ostale inforgrafike, kao i snimanje zvuka i videa.
Direktorka škole i glavna koordinatorka svih poslova je Julia Amlinskaja. Julia poseduje dugogodišnje iskustvo u podučavanju stranih jezika putem platformi Zoom i Skype, a takođe je i osnivač online škola za strane jezike.
Bingo koristi fleksibilan i logičan sistem cena. Cena svake lekcije zavisi od količine lekcija koje platite, kao i od programa za koji se odlučite. Kursevi su podeljeni u dve grupe: standardni i specijalizovani. Nudimo popuste za redovne klijente. Prva lekcija (30 minuta) se smatra probnom i besplatna je (sastanci u cilju testiranja i određivanja nivoa znanja ili konsultacije s roditeljima nisu uključeni). Ukoliko želite, svaku lekciju možete da platite po njenom završetku.
Aplicirati