Lekcije jermenskog za decu

Prva lekcija je besplatna!

Aplicirajte za besplatnu probnu lekciju

Učite jermenski u školi Bingo

Škola Bingo nudi individualne ili grupne online lekcije jermenskog, sa profesionalnim nastavnicima i nastavnicama, koji su izvorni govornici i imaju višegodišnje iskustvo u radu sa decom.

Naši kursevi jermenskog osmišljeni su tako da odgovore na potrebe širokog spektra učenika, upotrebom najsavremenijih tehnologija koje čine proces učenja zabavnim. MU mnoštvu ponuđenih kurseva, možete izabrati ili zatražiti kurs koji je osmišljen isključivo prema Vašim potrebama. Naše lekcije pružaju obuku visokog kvaliteta uz pristupačne cene.

Jermenski za bilingvalnu decu

Metodologija podučavanja jermenskog za bilingvalnu decu i adolescente fundamentalno se razlikuje od pristupa koji se primenjuju pri podučavanju jermenskog kao stranog jezika. Bilingvalna deca već govore dobro svoj drugi jezik. Međutim, bez obzira na ovu prednost, njihovo znanje jezika ne može da se poredi sa znanjem njihovih vršnjaka, kojima je ovaj jezik jedini prvi i izvorni.

Naše lekcije jermenskog za bilingvalnu decu imaju cilj da prošire vokabular u različitim poljima i da popune nedostatke u znanju đaka, kao i da obezbede lingvističke i kulturološke komponente, koje uključuju lokalnu kulturu zemlje u kojoj se drugi izvorni jezik đaka govori.

Vrlo često, bilingvalna deca gube motivaciju da uče jezik i kulturu, jer su u okruženju gde konkretni jezik nije u upotrebi. Naše lekcije jermenskog za bilingvalnu decu fokusiraju se na jačanje motivacije da se uče jezik i kultura, interkulturalna komunikacija, a u kontekstu individualnih interesovanja i hobija dece i adolescenata.

Naši kursevi jermenskog za decu

Naši kursevi jermenskog osmišljeni su tako da uzimaju u obzir uzrast dece, uključujući brojne aktivnosti koje pomažu deci da usavrše jezik.

Jermenski za predškolce

Naši kursevi jezika za predškolce uključuju brojne aktivnosti kao što su upoznavanje sa pismom, učenje reči na razne teme i vežbanje najvažnijih komunikacijskih situacija. Kako kreiramo jednostavne i zabavne lekcije? Razvili smo ovaj kurs na temelju različitih interesovanja, kreativnih aktivnosti koje uključuju interaktivna vežbanja i igre uloga i glumu (role-play), kao i na temelju multidisciplinarnih kompetencija, muzike, poezije, ali i crtanja.

Kurs jermenskog za osnovce

Naš kurs jezika uključuje aktivnosti poput čitanja, pisanja, upotrebe vokabulara i vežbanja gramatike u kontekstu svakodnevne komunikacije. Radićemo na ovim poljima, starajući se da se đak oseća dobro i slobodno dok govori, sluša, čita i piše. Kroz zabavan i jasan proces učenja, naši nastavnici i nastavnice koriste različite materijale kao što su pisani tekstovi i široki izbor interaktivnih vežbanja.

Jermenski za tinejdžere

Naš kurs stranog jezika za tinejdžere uključuje sledeće aktivnosti: 1) Čitanje (prilagođene i neprilagođene knjige). 2) Učenje gramatike kroz obnavljanje i različite vrste vežbi. 3) Upotreba vokabulara na teme za koje je đak zainteresovan, a uz poštovanje individualnih ciljeva koje đak želi da postigne tokom kursa. 4) Vežbanje konverzacije s vršnjacima i putem online sastanaka.
Aplicirajte za besplatnu probnu lekciju!

Po čemu se razlikujemo?

 • 01.

  Profesionalni predavači s iskustvom

 • 02.

  Prihvatljive cene

 • 03.

  Fleksibilni sistem plaćanja

 • 04.

  Široki izbor kurseva

 • 05.

  Kreativni i individualno osmišljeni pristup podučavanja

 • 06.

  Savremeni materijali za bilingvalnu decu

 • 07.

  Upotreba najsavremenijih tehnologija na časovima

 • 08.

  Prva lekcija je besplatna

Drugi nastavnici i nastavnice

 • Милица Ш.
  Милица Ш.
  Професор српског језика и књижевности
  –Професор српског језика и књижвности; ЈУ Економска школа, Бањалука; април 2022. година – Предавач српског и руског језика као Čitati više
 • Iraida S.
  Iraida S.
  Spanish, German and Russian language teacher
  – 2017 - present – Teacher of German, Spanish and Russian Language as Foreign Language in Language сenter SMART(https://centre-smart.com/) offline, Čitati više
 • Olga P.
  Olga P.
  Latvian language teacher
  Rijnlands lyceum den haag Latvian language teacher Latvian language and Literature teacher Tallinn European School Eesti tes.edu.ee/et/tallinna-euroopa-kool/ Since 2017 - Teaching Latvian Language and Čitati više
 • Ludmila H.
  Ludmila H.
  Czech language teacher
  1997 – till now Private entrepreneur: Independent consultant, teacher of Czech and English as foreign languages, translator, Interpreter, project Čitati više
 • Daniela D.
  Daniela D.
  Bulgarian language teacher
  – Teacher of English as a Foreign Language, in-company training and internship with AIESEC, January- August 2003 in Ostrava, the Čitati više
 • Sophia R.
  Sophia R.
  Ukranian language teacher
  Language schoolteacher of Russian and English, Prague, the Czech Republic (2022) Self-employed teacher of Ukrainian, Russian, and English languages, Kharkiv, Čitati više

Često postavljana pitanja

FAQ
Svi nastavnici i nastavnice u našoj školi su stručnjaci sa iskustvom, kvalifikovani u polju obrazovanja i pojedinci koji imaju godine iskustva u predavanju bilingvalnoj deci i tinejdžerima. Svi nastavnici prolaze kroz strog proces selekciju koji uključuje intervju, ali i nekoliko probnih lekcija koje je potrebno održati lično pred direktorkom škole. Vredno je pomenuti da je direktorka škole Bingo nastavnica nekoliko stranih jezika i ima bogato iskustvo u radu sa decom i tinejdžerima. Ovde možete naći biografije nastavnika i nastavnica. Biće nam zadovoljstvo da Vam pružimo na uvid originale dokumenata koji pokazuju obrazovni nivo i radno iskustvo naših predavača.
Škola Bingo je deo škole Language Life. Škola postoji od 2013. godine i jedna je od vodećih online škola za strane jezike u svetu. Nikada nismo imali žalbu ove vrste. Način plaćanja je vrlo jednostavan: Vi šaljete novac školi, a mi plaćamo nastavnike i nastavnice. Osim toga, ukoliko želite, plaćanje može da se vrši posebno za svaku lekciju, što garantuje preciznost obračunavanja i sigurnost uplate. Na Vaš zahtev, možemo da Vam pružimo uvid u dokumenta koja pokazuju novčane transfere na našem računu.
Prvo, prijavljujete se za kurs koji ste odabrali. Potom, šaljemo Vam sve ključne informacije o lekcijama, kao i kontakt nastavnika kojeg možete da kontaktirate direktno. Nakon lekcije, ponovo nas kontaktirate radi uplate. Vaša komunikacija s nastavnikom nikada se ne odvija preko menadžera škole. Naprotiv, možete direktno da kontaktirate nastavnika u vezi sa organizacijom lekcija, rasporedom časova, materijalima za učenje i drugim pitanjima.
Na našim lekcijama koriste se najsavremenije publikacije vodećih materijala za bilingvalnu decu, kao i dodatni sadržaji propisani od strane stručnjaka koji se bave izučavanjem bilingvalnosti kod dece. Naši nastavnici i nastavnice kreiraju materijale i tokom lekcija koriste brojne online izvore.
Virtuelna tabla je jedan od glavnih alata za online lekcije. Tokom lekcija, Vi i Vaš nastavnik kreirate elektronski dokument koji sadrži materijale koje ste obradili tokom lekcije. Ovaj dokument dostupan Vam je u svakom trenutku. Takođe koristimo poseban servis za kreiranje slika, mape uma, oblake reči i ostale inforgrafike, kao i snimanje zvuka i videa.
Direktorka škole i glavna koordinatorka svih poslova je Julia Amlinskaja. Julia poseduje dugogodišnje iskustvo u podučavanju stranih jezika putem platformi Zoom i Skype, a takođe je i osnivač online škola za strane jezike.
Bingo koristi fleksibilan i logičan sistem cena. Cena svake lekcije zavisi od količine lekcija koje platite, kao i od programa za koji se odlučite. Kursevi su podeljeni u dve grupe: standardni i specijalizovani. Nudimo popuste za redovne klijente. Prva lekcija (30 minuta) se smatra probnom i besplatna je (sastanci u cilju testiranja i određivanja nivoa znanja ili konsultacije s roditeljima nisu uključeni). Ukoliko želite, svaku lekciju možete da platite po njenom završetku.
Aplicirati