ონლაინ კურსები ბავშვებისთვის:

კითხვა ყველასთვის

კურსის ტიპი: კითხვა

ჩვენი მასწავლებლები მოწოდებულნი არიან, გაუღვივონ ბავშვებს ინტერესი და ჩაუნერგონ ხანგრძლივი სიყვარული კითხვისადმი.

ბავშვებს წიგნები შეიძლება აფრთხობდეთ, უინტერესოდ და შეუსაბამოდაც კი მიაჩნდეთ, განსაკუთრებით, ორენოვნებს, რომლებსაც შეიძლება გაუჭირდეთ მათთვის შესაფერისი წიგნების პოვნა.

ორენოვნებისთვის კითხვის სწავლების დროს ყურადღებას ვამახვილებთ თამაშზე, ავტორის დამოკიდებულებაზე, ამას თან სდევს მხიარულება და თითოეული კლასი წვდება საკითხავის აზრს.

ჩვენი ინდივიდუალური პროგრამები აკმაყოფილებს სტუდენტების კონკრეტულ სასწავლო საჭიროებებს. სასწავლო მიზნებს ვაღწევთ თქვენი ბავშვის ტემპით.

ჩვენი მასწავლებლები მშობლებისა და ბავშვებისთვის ჰოლისტიკური და სრულიად მხარდამჭერი სწავლის გამოცდილების შესაქმნელად, ყოველთვის მზად არიან მათ გაუწიონ ნებისმიერი სახის მხარდაჭერა, მისცენ საჭირო რჩევები და რეკომენდაციები.

მოგვმართეთ