Online kurzy pre deti:

Čítanie pre všetkých

Typy kurzov: Čítanie

Naši učitelia sú odhodlaní inšpirovať deti k čítaniu, stimulovať ich záujem a vštepiť im lásku k čítaniu, ktorá im vydrží.

Knihy sa môžu zdať zastrašujúce, nevzrušujúce a dokonca nespoľahlivé pre deti - najmä pre bilingválne deti, ktoré môžu mať problém nájsť knihy, ktoré sú pre nich vhodné.

Zameraním sa na prístup autora hry k výučbe čítania pre bilingvistov začleňujeme do každej triedy zábavu, relevantnosť a príbuznosť.

Vďaka individualizovaným programom môžu študenti uspokojiť svoje špecifické vzdelávacie potreby. Na cieľoch vzdelávania sa dá pracovať tempom, ktoré je vhodné pre vaše dieťa.

Na vytvorenie holistickej a plne podporujúcej vzdelávacej skúsenosti pre rodičov a deti sú učitelia vždy pripravení poskytnúť rodičom a opatrovateľom akúkoľvek podporu, rady a odporúčania, ktoré môžu potrebovať.

Použitie