Διαδικτυακά μαθήματα για παιδιά:

Ανάγνωση για όλους

Είδος μαθήματος: Ανάγνωση

Οι εκπαιδευτικοί μας έχουν δεσμευτεί στο να εμπνέουν τα παιδιά να διαβάζουν, να κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους και να τους εμφυσούν την βια βίου αγάπη για το διάβασμα.

Τα βιβλία μπορεί να φαίνονται τρομακτικά, καθόλου συναρπαστικά, ακόμη κι άσχετα με τα παιδιά - ειδικά τα δίγλωσσα που μπορεί να δυσκολεύονται να βρουν βιβλία κατάλληλα για αυτά.

Εστιάζοντας στην προσέγγιση του συγγραφέα μέσω παιχνιδιού σχετικά με τη διδασκαλία της ανάγνωσης σε δίγλωσσους, ενσωματώνουμε τη διασκέδαση, τη συνάφεια και τη συσχέτιση σε κάθε τάξη.

Με εξατομικευμένα προγράμματα, οι μαθητές μπορούν να καλύψουν τις συγκεκριμένες μαθησιακές τους ανάγκες. Οι μαθησιακοί στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με ρυθμό που είναι κατάλληλος για το παιδί σας.

Για να δημιουργήσουν μια ολιστική και πλήρως υποστηρικτική εμπειρία μάθησης για γονείς και παιδιά, οι εκπαιδευτικοί είναι πάντα έτοιμοι να παρέχουν στους γονείς και στους κηδεμόνες οποιαδήποτε υποστήριξη, συμβουλή ακόμα και συστάσεις που μπορεί να χρειαστούν.

Κάντε αίτηση