Online-kursused lastele:

Lugemine kõigile

Kursuse tüüp: Lugemine

Meie õpetajad on pühendunud sellele, et innustada lapsi lugema, äratada nendes huvi ja sisendada lugemisarmastust, mis jääb kestma.

Raamatud võivad tunduda lastele hirmutava, ebapõneva ja isegi ebasobivana - eriti kakskeelsetele lastele, kellel võib olla raske leida neile sobivaid raamatuid.

Keskendudes mängu autori lähenemisele, mis käsitleb lugemise õpetamist kakskeelsetele inimestele, kaasame lõbusust, asjakohasust ja (teemaga/kontekstiga) seonduvat igasse tundi.

Individuaalsete programmide abil on õpilastel võimalik täita oma konkreetseid õpivajadusi.
Õppeeesmärkide saavutamisel saab töötada teie lapsele sobivas tempos.

Luues tervikliku ja täielikult toetava õpikogemuse vanematele ja lastele, on õpetajad alati valmis pakkuma vanematele ja hooldajatele igasugust tuge, nõuandeid ja soovitusi, mida nad vajada võiksid.

Rakendus