Онлайн курсове за деца:

Четене за всеки

Вид курс: Четене

Учителите ни се стремят да вдъхновят децата да четат, като насърчават интереса им и внушават трайна любов към четенето.

Книгите могат да изглеждат плашещи, неинтересни, дори непривлекателни за децата, особено за двуезичните деца, за които понякога е трудно да се намерят подходящи книги.

Чрез прилагането на игрови авторски подход към обучението по четене на децата билингви всеки урок става забавен, подходящ за детето и предизвиква емоционален отклик.

Индивидуалните програми се съобразяват с конкретните образователни потребности на всеки ученик, а целите на обучението могат да се постигат с подходящо за Вашето дете темпо.

За да създадат изцяло благоприятен и насърчаващ учебен опит за децата и родителите, нашите учители винаги са готови да предоставят на родителите и настойниците необходимите подкрепа, съвети и препоръки.

Заявете