Kursy online dla dzieci:

Czytanie dla wszystkich

Typ kursu: Czytanie

Nasi nauczyciele są zaangażowani w inspirowanie dzieci do czytania, pobudzanie ich zainteresowań i zaszczepianie miłości do książek, która zostaje na stałe.

Dzieciom, zwłaszcza dwujęzycznym, które mogą mieć trudności ze znalezieniem odpowiednich dla siebie lektur, książki mogą wydawać się onieśmielające, nieciekawe, a nawet niezrozumiałe.

Skupiając się na podejściu autorów gier do nauki czytania dla osób dwujęzycznych, na każdych zajęciach stawiamy na użyteczność, komunikację i zabawę.

Dzięki zindywidualizowanym programom, uczniowie są w stanie zaspokoić swoje specyficzne potrzeby edukacyjne. Cele edukacyjne mogą być realizowane w tempie odpowiednim dla Twojego dziecka.

Aby stworzyć holistyczne i całkowicie wspierające doświadczenie edukacyjne dla rodziców i dzieci, nauczyciele są zawsze gotowi udzielić rodzicom i opiekunom wszelkiego wsparcia, porad i zaleceń, których mogą potrzebować.

Dołącz