Online cursussen voor kinderen:

Workshop verhalen vertellen

Type cursus: Verhalen vertellen

Deze workshop laat tweetalige kinderen verhalen vertellen uit verschillende genres. Het stimuleert hun fantasie, geeft hen creatieve ruimte en vrijheid van expressie.

De leerkrachten leggen verhaalparameters vast met een belangrijke taalkundige en/of culturele component, en laten de kinderen het voortouw nemen door hun eigen personages en plots te bedenken, en zelfs in groepjes te vertellen.

Prentenboeken zonder woorden en ander visueel materiaal, korte video's, spelmethoden (verhaalblokjes, kaarten, enz.) worden actief gebruikt in de lessen.

Toepassen