Онлайн курсове за деца:

Работилница за разказване на истории (сторителинг)

Вид курс: Сторителинг

Тази работилница позволява на двуезичните деца да разказват истории от различни жанрове и стимулира тяхното въображение, като създава пространство за творчество и свобода на изразяването.

Учителите очертават параметрите на историята, която съдържа важен лингвистичен и/или културен компонент, и позволява на децата да вземат инициативата, да измислят свои собствени герои и сюжети, дори да разказват истории по групи.

По време на часовете активно се използват книжки с картинки и други нагледни материали, кратки видеозаписи, игри (кубчета за истории, карти и др.).

Заявете