Çocuklar için online kurslar:

Hikaye anlatıcılığı atölyesi

Kurs tipi: Hikaye anlatıcılığı

Bu atölye, iki dilli çocukların farklı türlerden hikayeler anlatmasına, hayal güçlerini harekete geçirmesine, onlara yaratıcı alan ve ifade özgürlüğü sağlamasına olanak tanır.

Öğretmenler, önemli bir dilsel veya kültürel bileşene sahip öykü parametrelerini ortaya koyarlar. Çocukların kendi karakterlerini ve olay örgülerini icat ederek, hatta gruplar halinde öyküler anlatarak önderlik etmelerine ortam hazırlar.

Derslerde Wimmelbook(sözsüz resimli kitaplar) ve diğer görsel materyaller, kısa videolar, oyun yöntemleri (hikaye küpleri, kartlar vb.) aktif olarak kullanılmaktadır.

Başvur