Tiešsaites kursi bērniem:

Stāstu darbnīca

Kursa veids: Stāstīšanas darbnīca

Šī darbnīca ļauj bilingvāliem bērniem stāstīt dažādu žanru stāstus, rosinot viņu iztēli, radot radošu telpu un vārda brīvību.

Skolotāji nosaka stāsta parametrus ar svarīgu valodas un/vai kultūras komponentu, un ļauj bērniem uzņemties vadību, izdomājot savus varoņus un sižetus, pat stāstot stāstus grupās.

Nodarbībās aktīvi tiek izmantotas bilžu grāmatas un citi vizuālie materiāli, īsi video, spēļu piederumi (stāstu klucīši, kartītes u.c.).

Piesakies