Online kurzy pre deti:

Workshop rozprávanie príbehov

Typy kurzov: Rozprávanie príbehov

Tento workshop umožňuje dvojjazyčným deťom rozprávať príbehy z rôznych žánrov, stimulovať ich predstavivosť, poskytnúť im tvorivý priestor a slobodu prejavu.

Učitelia stanovujú parametre príbehu s dôležitou jazykovou a/alebo kultúrnou zložkou a nechávajú deti, aby sa ujali vedenia vymýšľaním vlastných postáv a zápletiek, dokonca rozprávaním príbehov v skupinách.

V lekciách sa aktívne používajú Wimmelbooky a iné vizuálne materiály, krátke videá, herné metódy (kocky príbehu, karty atď.).

Použitie