Online-kursused lastele:

Lugude jutustamise töötuba

Kursuse tüüp: Lugude jutustamise

See töötuba võimaldab kakskeelsetel lastel jutustada lugusid erinevates žanrites, stimuleerides nende kujutlusvõimet, võimaldades neile loomingulist ruumi ja väljendusvabadust.

Õpetajad panevad paika loo parameetrid, millel on oluline keeleline ja kultuuriline komponent ning lasevad lastel võtta juhirolli enda kätte, leiutades oma tegelasi ja süžeed, isegi jutustades lugusid rühmades.

Tundides kasutatakse aktiivselt wimmelraamatuid ja muid visuaalseid materjale, lühivideosid, mängumeetodeid (jutukogumikke, kaarte jne).

Rakendus