შეიმოწმეთ სლოვენური ენის ფლობის დონე

ენის უფასო ონლაინ ტესტი

ძვირფასო სტუმრებო!

გთავაზობთ, რომ გაიაროთ ეს სლოვენური ენის ფლობის დონის დასადგენი ტესტი რომ შევარჩიოთ თქვენთვის შესაფერისი სლოვენური ენის კურსი და უბრალოდ გაატაროთ დრო.

 • კითხვა # 1
  Jana in Petra ______ sestri.
  • so
  • smo
  • ste
  • sta
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 2
  Tomaž ________ lepo hišo.
  • ima
  • imaš
  • imeti
  • imate
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 3
  Živjo Anja! Kako ________?
  • ste
  • boš
  • si
  • sta
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 4
  - ____________ ste? - Iz Ljubljane.
  • Iz kod
  • Kje
  • Kam
  • Od kod
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 5
  __________ prijateljica Lana ima doma mačko in psa.
  • Moje
  • Moja
  • Moj
  • Moji
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 6
  - __________ si stara? - 25 let.
  • Koliko
  • Kaj
  • Zakaj
  • Kdaj
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 7
  Sandra in Jaka ____________ na sprehod v park.
  • grejo
  • gredo
  • gresta
  • greta
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 8
  Otroci _________ slovensko.
  • učijo
  • se učijo
  • naučijo
  • učijo se
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 9
  - _________ je to? - To je moj brat.
  • Gdo
  • Kaj
  • Kdo
  • Kako
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 10
  _________ mesto je zelo veliko.
  • Naš
  • Našo
  • Naše
  • Naša
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 11
  - Čigav telefon je to? - To je ___________ telefon.
  • Simon
  • Simonov
  • Simonovi
  • Simonev
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 12
  - Ali vidiš ___________ dve dekleti? - Ja, vidim ju.
  • tisto
  • tista
  • tisti
  • tiste
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 13
  - Kaj ste po poklicu? - ________________.
  • Mehičanka
  • Teta
  • Učiteljica
  • Portugalec
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 14
  - Kaj je Pierre po narodnosti? - On je _______________.
  • Francos
  • Franzos
  • Francoz
  • Francoski
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 15
  ____________ radi smučamo, ____________ pa plavamo.
  • Pozimi, poleti
  • Pozimi, poletje
  • Zima, poletje
  • Zima, poleti
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 16
  - Ali greva na pijačo? - Žal, trenutno _________ časa.
  • nemam
  • nimam
  • ne imam
  • nima
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 17
  Tanja, Andreja in Dejan ___________ iti v šolo.
  • nočeta
  • nočejo
  • ne hočejo
  • nočemo
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 18
  Sabina _____________ na izlet na Primorsko.
  • je šel
  • je šela
  • je šla
  • je šlo
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 19
  Naslednje leto ____________ šli na potovanje v Avstralijo.
  • bom
  • bomo
  • bo
  • boš
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 20
  Danes je petek, ________________.
  • 5 maj
  • 5. maj
  • maj 5.
  • 5. Maj
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 21
  - Želite? - Jaz bi __________ s smetano in kozarec vode, prosim.
  • kavo
  • kavah
  • kava
  • kavam
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 22
  - Kaj imaš danes za kosilo? - Zelenjavno juho, ______________ in solato.
  • testenin
  • testeninam
  • testenino
  • testenine
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 23
  Jaz ne _________ plavati.
  • znam
  • vem
  • poznam
  • moram
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 24
  - Kdaj ima Marko rojstni dan? - _________________ aprila.
  • Desetima
  • Desetemu
  • Desetim
  • Desetega
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 25
  Gospa Mlakar, ali ________ razumete?
  • mene
  • mi
  • me
  • meni
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 26
  _______________ ima Vesna tečaj angleščine.
  • Sredah
  • V sredah
  • Ob sredah
  • Srede
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 27
  Družina Novak razmišlja ________ nakupu novega stanovanja.
  • v
  • proti
  • o
  • na
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 28
  S prijateljem greva na _________________.
  • Ljubljanskemu gradu
  • Ljubljanski grad
  • Ljubljanskem gradu
  • Ljubljanskim gradom
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
მოგვმართეთ