შეიმოწმეთ ლატვიური ენის ფლობის დონე

ენის უფასო ონლაინ ტესტი

ძვირფასო სტუმრებო!

გთავაზობთ, რომ გაიაროთ ეს ლატვიური ენის ფლობის დონის დასადგენი ტესტი რომ შევარჩიოთ თქვენთვის შესაფერისი ლატვიური ენის კურსი და უბრალოდ გაატაროთ დრო.

 • კითხვა # 1
  Šīs ... atrodas netālu no pilsētas.
  • mežš
  • mezs
  • mešs
  • mežs
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 2
  Vai Tev garšo ... ?
  • saldskābā maize
  • saldskābmaize
  • saltsskāba maize
  • sald skābā maize
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 3
  Mans ... ir ļoti mīļš un draudzīgs.
  • sunc
  • suns
  • sunis
  • sunss
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 4
  Aleksandrs Puškins ir slavenais krievu ... , dramaturgs un prozaiķis.
  • dzejnieks
  • dzeinieks
  • dzējnieks
  • dzejinieks
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 5
  Vai būtu iespējams iegūt viņa tālruņa ...?
  • nummuru
  • numuru
  • numeru
  • numburu
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 6
  Mūsu ... ļoti bieži līst.
  • abgabalā
  • apgabalā
  • appgabalā
  • abpagalā
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 7
  Viņas ... draudzene ir nodevēja.
  • labaka
  • laba
  • labākā
  • lābāka
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 8
  Atveriet, lūdzu, 35 ... un uzmanīgi izlasiet tekstu.
  • lappusi
  • labpusi
  • lapusi
  • lapaspusi
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 9
  Ūdens šajā upē tik tiešām ir ļoti...
  • augsts
  • auksts
  • aukscs
  • augsc
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 10
  Vai Tev patīk šo ... krāsa?
  • aizskaru
  • aisskaru
  • aiskaru
  • aizkaru
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 11
  Šai mājai nav ...
  • durvu
  • durvisu
  • durvju
  • duravju
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 12
  Es rakstu vēstuli savam draugam, ...
  • Uldim Priedei
  • Uldisam Priedem
  • Ulžam Priedei
  • Uldim Priedem
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 13
  Ko mēs ... vēlāk, pēc mācībām?
  • ēdīsim
  • edam
  • edīsim
  • ēdām
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 14
  Kur Tu ... manas mantas? Es nevaru tās atrast jau veselu stundu!
  • lieki
  • liki
  • liksi
  • līki
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 15
  Ceru, ka pēc dažiem gadiem es ... par skolotāju.
  • kļūvu
  • kļūtu
  • kļūšu
  • kļūstu
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 16
  Tu vēl ... ? Ārā taču ir tik auksti!
  • nenosali
  • nenosalsi
  • nenosalti
  • nenosalsti
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 17
  ... koks ievainoja dažus cilvēkus.
  • luzstošs
  • lūstošs
  • lūztošs
  • lusstošs
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 18
  ..., lūdzu, savas grāmatas!
  • Nolieciet
  • Nolikiet
  • Noliekiet
  • Noliekat
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 19
  Mamma teica, it kā brālis ... šodien. Grūti noticēt!
  • mācīties
  • macīties
  • mācoties
  • iemācīties
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 20
  Pēteris ... bija Krievijas Impērijas cārs.
  • Pirms
  • Pirmajs
  • Pirmais
  • Pīrms
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 21
  ... viņa mācījās brīvdienu laikā.
  • diezvai
  • diez vai
  • diezvaj
  • diez vaj
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 22
  ... nevarēja atrast pareizo atbildi.
  • neviens
  • ne vienc
  • ne viens
  • nevienc
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 23
  Es ... to nedarīšu, jo tas ir pārāk grūti!
  • neparko
  • ne parko
  • ne par ko
  • nepar ko
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 24
  Mana māsīca prot spēlēt ...
  • uz klavierēm
  • klavierēs
  • uz klavierēm
  • klavieres
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 25
  Vai Tev ... pankūkas?
  • patīk
  • patīc
  • garšo
  • garša
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 26
  ... man nesanāca aizbraukt pie tantes.
  • Šogad
  • Šī gad
  • Šo gad
  • Šaj gad
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 27
  ... beidzās lietus, debesīs parādās varavīksne.
  • Tiklidz
  • Tik līdz
  • Tiklīdz
  • Tik lids
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
  შემდეგი
 • კითხვა # 28
  Izvēlies ... dāvanu – es Tev to labprāt nopirkšu.
  • jepkuru
  • jeb kuru
  • jep kuru
  • jebkuru
  პასუხი 0 | სულ 28
  სწორი პასუხები 0 (0%)
მოგვმართეთ