Test your level of

Free online language test

Dear visitors!

We suggest you complete the following knowledge test in order to better acquaint yourself with your level in , to choose a course of that is right for you, and to just pass the time.

 • Question # 1
  Šīs ... atrodas netālu no pilsētas.
  • mežš
  • mezs
  • mešs
  • mežs
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 2
  Vai Tev garšo ... ?
  • saldskābā maize
  • saldskābmaize
  • saltsskāba maize
  • sald skābā maize
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 3
  Mans ... ir ļoti mīļš un draudzīgs.
  • sunc
  • suns
  • sunis
  • sunss
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 4
  Aleksandrs Puškins ir slavenais krievu ... , dramaturgs un prozaiķis.
  • dzejnieks
  • dzeinieks
  • dzējnieks
  • dzejinieks
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 5
  Vai būtu iespējams iegūt viņa tālruņa ...?
  • nummuru
  • numuru
  • numeru
  • numburu
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 6
  Mūsu ... ļoti bieži līst.
  • abgabalā
  • apgabalā
  • appgabalā
  • abpagalā
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 7
  Viņas ... draudzene ir nodevēja.
  • labaka
  • laba
  • labākā
  • lābāka
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 8
  Atveriet, lūdzu, 35 ... un uzmanīgi izlasiet tekstu.
  • lappusi
  • labpusi
  • lapusi
  • lapaspusi
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 9
  Ūdens šajā upē tik tiešām ir ļoti...
  • augsts
  • auksts
  • aukscs
  • augsc
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 10
  Vai Tev patīk šo ... krāsa?
  • aizskaru
  • aisskaru
  • aiskaru
  • aizkaru
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 11
  Šai mājai nav ...
  • durvu
  • durvisu
  • durvju
  • duravju
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 12
  Es rakstu vēstuli savam draugam, ...
  • Uldim Priedei
  • Uldisam Priedem
  • Ulžam Priedei
  • Uldim Priedem
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 13
  Ko mēs ... vēlāk, pēc mācībām?
  • ēdīsim
  • edam
  • edīsim
  • ēdām
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 14
  Kur Tu ... manas mantas? Es nevaru tās atrast jau veselu stundu!
  • lieki
  • liki
  • liksi
  • līki
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 15
  Ceru, ka pēc dažiem gadiem es ... par skolotāju.
  • kļūvu
  • kļūtu
  • kļūšu
  • kļūstu
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 16
  Tu vēl ... ? Ārā taču ir tik auksti!
  • nenosali
  • nenosalsi
  • nenosalti
  • nenosalsti
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 17
  ... koks ievainoja dažus cilvēkus.
  • luzstošs
  • lūstošs
  • lūztošs
  • lusstošs
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 18
  ..., lūdzu, savas grāmatas!
  • Nolieciet
  • Nolikiet
  • Noliekiet
  • Noliekat
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 19
  Mamma teica, it kā brālis ... šodien. Grūti noticēt!
  • mācīties
  • macīties
  • mācoties
  • iemācīties
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 20
  Pēteris ... bija Krievijas Impērijas cārs.
  • Pirms
  • Pirmajs
  • Pirmais
  • Pīrms
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 21
  ... viņa mācījās brīvdienu laikā.
  • diezvai
  • diez vai
  • diezvaj
  • diez vaj
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 22
  ... nevarēja atrast pareizo atbildi.
  • neviens
  • ne vienc
  • ne viens
  • nevienc
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 23
  Es ... to nedarīšu, jo tas ir pārāk grūti!
  • neparko
  • ne parko
  • ne par ko
  • nepar ko
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 24
  Mana māsīca prot spēlēt ...
  • uz klavierēm
  • klavierēs
  • uz klavierēm
  • klavieres
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 25
  Vai Tev ... pankūkas?
  • patīk
  • patīc
  • garšo
  • garša
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 26
  ... man nesanāca aizbraukt pie tantes.
  • Šogad
  • Šī gad
  • Šo gad
  • Šaj gad
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 27
  ... beidzās lietus, debesīs parādās varavīksne.
  • Tiklidz
  • Tik līdz
  • Tiklīdz
  • Tik lids
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
  Next
 • Question # 28
  Izvēlies ... dāvanu – es Tev to labprāt nopirkšu.
  • jepkuru
  • jeb kuru
  • jep kuru
  • jebkuru
  Answered 0 out of 28
  Correct answers 0 (0%)
Դիմել