ონლაინ კურსები ბავშვებისთვის:

უცხო ენა მოზარდებისთვის

კურსის ტიპი: ენის კურსები

მოზარდებისთვის განკუთვნილ უცხო ენის კურსში შედის შემდეგი აქტივობები:
- კითხვა (ადაპტირებული და არაადაპტირებული წიგნებიდან)
- გრამატიკის შესწავლა გამეორებით და სხვადასხვა ტიპის სავარჯიშოებით
- მოსწავლისთვის საინტერესო მთავარ თემებთან დაკავშირებული ლექსიკის გამოყენება ინდივიდუალური სასწავლო მიზნების გათვალისწინებით
- სალაპარაკო ენის პრაქტიკა თანატოლებთან და ტელეკონფერენციებზე

მოგვმართეთ