ონლაინ კურსები ბავშვებისთვის:

ენის კურსი სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის

კურსის ტიპი: ენის კურსები

ჩვენი ენის კურსი სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის მოიცავს მრავალ აქტივობას, როგორებიცაა: ანბანის გაცნობა, სხვადასხვა თემის ლექსიკის შესწავლა და ენის პრაქტიკა ძირითად საკომუნიკაციო სიტუაციებში. როგორ მივაღწიეთ იმას, რომ ჩვენი გაკვეთილები მარტივი და სახალისოა? ჩვენ შევიმუშავეთ ეს კურსი ისე, რომ ის მოიცავს საინტერესო, კრეატიული აქტივობების მონაცვლეობას, როგორებიცაა: ინტერაქტიული სავარჯიშოები, როლური თამაშები, მეტა-საგნობრივი კომპეტენციები, სიმღერები, ლექსები და ხატვაც კი.

მოგვმართეთ