To je vrsta voća. Može biti crvena, želena ili žuta. Nekada je slatka, a nekada kisela:

Other Blog Posts

Apply